สถานีโทรทัศน์ Online ทั่วไทย ทั่วโลก
Breaking News

PMNEWS TV

Back to homepage

ข่าวการศึกษา

นครสวรรค์  ///  นายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์ เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษา BAM ประจำปี 2561... (ดู ทีวี PM news TV ได้ในเวปนี้ )

นครสวรรค์ /// นายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์ เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษา BAM ประจำปี 2561... (ดู ทีวี PM news TV ได้ในเวปนี้ )

Read Full
เชียงใหม่  ///  มทร ล้านนา เปิดรับสมัครด่วน นักศึกษาชั้นปีที่ 4  (ดู ทีวี PM news TV ได้ในเวปนี้ )

เชียงใหม่ /// มทร ล้านนา เปิดรับสมัครด่วน นักศึกษาชั้นปีที่ 4 (ดู ทีวี PM news TV ได้ในเวปนี้ )

Read Full
เชียงใหม่  ///   คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช.เป็นประธานในพิธีเปิด การประชุมเชิงปฏิบัติการ Roadmap from EdPEx 300 to TQC

เชียงใหม่ /// คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช.เป็นประธานในพิธีเปิด การประชุมเชิงปฏิบัติการ Roadmap from EdPEx 300 to TQC

Read Full
ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา (มทร.) ล้านนา เข้ารับประทานโล่ประกาศเกียรติคุณองค์กรที่ดำเนินการดีเด่นด้านป้องกันควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ จากกิจกรรมรณรงค์ “วันงดดื่มสุราเเห่งชาติ ประจำปี 2561”

ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา (มทร.) ล้านนา เข้ารับประทานโล่ประกาศเกียรติคุณองค์กรที่ดำเนินการดีเด่นด้านป้องกันควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ จากกิจกรรมรณรงค์ “วันงดดื่มสุราเเห่งชาติ ประจำปี 2561”

Read Full
เชียงใหม่ /// มทร.ล้านนา จัดการประชุมแถลงนโยบายการบริหารงานโดยรองศาสตราจารย์ ดร.อานนท์ เที่ยงตรง

เชียงใหม่ /// มทร.ล้านนา จัดการประชุมแถลงนโยบายการบริหารงานโดยรองศาสตราจารย์ ดร.อานนท์ เที่ยงตรง

Read Full
เชียงใหม่ ///  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปี 2561 (ดู ทีวี PM news TV ได้ในเวปนี้ )

เชียงใหม่ /// มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปี 2561 (ดู ทีวี PM news TV ได้ในเวปนี้ )

Read Full
เชียงใหม่ ///  มทร.ล้านนา ร่วมกับ กสทช. จัดอบรมทดสอบมาตรฐานเครื่องส่งวิทยุฯ   (ดู ทีวี PM news TV ได้ในเวปนี้ )

เชียงใหม่ /// มทร.ล้านนา ร่วมกับ กสทช. จัดอบรมทดสอบมาตรฐานเครื่องส่งวิทยุฯ (ดู ทีวี PM news TV ได้ในเวปนี้ )

Read Full