สถานีโทรทัศน์ Online ทั่วไทย ทั่วโลก
Breaking News

PMNEWS TV

Back to homepage

ข่าวการศึกษา

นครสวรรค์ ///  นักเรียนโรงเรียนนครสวรรค์ได้เป็นตัวแทนประเทศไทยไปแข่งขันที่ประเทศสิงคโปร

นครสวรรค์ /// นักเรียนโรงเรียนนครสวรรค์ได้เป็นตัวแทนประเทศไทยไปแข่งขันที่ประเทศสิงคโปร

Read Full
คณะผู้บริหาร มทร.ล้านนา รับมอบทุนการศึกษา จาก

คณะผู้บริหาร มทร.ล้านนา รับมอบทุนการศึกษา จาก

Read Full
เชียงใหม่  /// มทร.ล้านนา จัดกิจกรม Talent Mobility day ส่งเสริมนักวิจัยขยายความรู้สู่สถานประกอบการ

เชียงใหม่ /// มทร.ล้านนา จัดกิจกรม Talent Mobility day ส่งเสริมนักวิจัยขยายความรู้สู่สถานประกอบการ

Read Full
เชียงใหม่  /// มทร.ล้านนาปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 2560

เชียงใหม่ /// มทร.ล้านนาปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 2560

Read Full
นครสวรรค์ ///  ร.ร.นครสวรรค์ประชุมเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน

นครสวรรค์ /// ร.ร.นครสวรรค์ประชุมเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน

Read Full
เชียงใหม่  //// อาจารย์มทร.ล้านนานำค่านิยมหลักแปลงสู่การประเมินตนเองตามหลักธรรมาภิบาล

เชียงใหม่ //// อาจารย์มทร.ล้านนานำค่านิยมหลักแปลงสู่การประเมินตนเองตามหลักธรรมาภิบาล

Read Full
เชียงใหม่ ///  มทร.ล้านนา สรุปถึงรายละเอียดความพร้อมการเดินทางไปเรียนของนักศึกษารหัส60 ณ มทร.ล้านนา ดอยสะเก็ด

เชียงใหม่ /// มทร.ล้านนา สรุปถึงรายละเอียดความพร้อมการเดินทางไปเรียนของนักศึกษารหัส60 ณ มทร.ล้านนา ดอยสะเก็ด

Read Full