สถานีโทรทัศน์ Online ทั่วไทย ทั่วโลก
Breaking News

PMNEWS TV

Back to homepage

ข่าวราชการ

นครสวรรค์  /// โครงการชลประทานนครสวรรค์ ลงพื้นที่แจ้งประชาสัมพันธ์การบริหารจัดการน้ำของกรมชลประทาน ( ดูทีวี PM news TV บนมือถือทุกระบบได้ทั่วโลก ในเวปนี้)

นครสวรรค์ /// โครงการชลประทานนครสวรรค์ ลงพื้นที่แจ้งประชาสัมพันธ์การบริหารจัดการน้ำของกรมชลประทาน ( ดูทีวี PM news TV บนมือถือทุกระบบได้ทั่วโลก ในเวปนี้)

Read Full
นครสวรรค์  /// นายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์ เชิญประชาชนจังหวัดนครสวรรค์ ร่วมกิจกรรม เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาล ที่ 10  (ดูทีวี PM  news TV บนมือถือทุกระบบได้ทั่วโลก ในเวปนี้)

นครสวรรค์ /// นายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์ เชิญประชาชนจังหวัดนครสวรรค์ ร่วมกิจกรรม เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาล ที่ 10 (ดูทีวี PM news TV บนมือถือทุกระบบได้ทั่วโลก ในเวปนี้)

Read Full
นครสวรรค์   ///  นายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์ ประธานพิธีกราบบังคมทูลถวายพระพรชัย และพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน  ( ดูทีวี PM  news TV บนมือถือทุกระบบได้ทั่วโลก ในเวปนี้)

นครสวรรค์ /// นายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์ ประธานพิธีกราบบังคมทูลถวายพระพรชัย และพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ( ดูทีวี PM news TV บนมือถือทุกระบบได้ทั่วโลก ในเวปนี้)

Read Full
นครสวรรค์  /// ผอ. โครงการชลประทานนครสวรรค์ ร่วมประชุมคณะทำงานบริหารงานโครงการระบบส่งน้ำจากแม่น้ำน่าน-บึงบอระเพ็ด ( ดูทีวี PM news TV บนมือถือทุกระบบได้ทั่วโลก ในเวปนี้)

นครสวรรค์ /// ผอ. โครงการชลประทานนครสวรรค์ ร่วมประชุมคณะทำงานบริหารงานโครงการระบบส่งน้ำจากแม่น้ำน่าน-บึงบอระเพ็ด ( ดูทีวี PM news TV บนมือถือทุกระบบได้ทั่วโลก ในเวปนี้)

Read Full
นครสวรรค์   ///  นายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์ ขอแสดงความยินดีกับ น.ส.วนิดา หฤทัยภูมิ ครู คศ.1 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โรงเรียนเทศบาลวัดปากน้ำโพใ ( ดูทีวี PM  news TV บนมือถือทุกระบบได้ทั่วโลก ในเวปนี้)

นครสวรรค์ /// นายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์ ขอแสดงความยินดีกับ น.ส.วนิดา หฤทัยภูมิ ครู คศ.1 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โรงเรียนเทศบาลวัดปากน้ำโพใ ( ดูทีวี PM news TV บนมือถือทุกระบบได้ทั่วโลก ในเวปนี้)

Read Full
นครสวรรค์  ///  โครงการชลประทานนครสวรรค์เข้าร่วมประชุมการเร่งรัดความคืบหน้าในงานจ้างก่อสร้างโครงการขุดลอกบึงบอระเพ็ด ( ดูทีวี PM news TV บนมือถือทุกระบบได้ทั่วโลก ในเวปนี้)

นครสวรรค์ /// โครงการชลประทานนครสวรรค์เข้าร่วมประชุมการเร่งรัดความคืบหน้าในงานจ้างก่อสร้างโครงการขุดลอกบึงบอระเพ็ด ( ดูทีวี PM news TV บนมือถือทุกระบบได้ทั่วโลก ในเวปนี้)

Read Full
นครสวรรค์  ///     สถาบันพุทธวจน นครสวรรค์ ร่วมกับคิดดี คลินิก มอบวิทยุธรรมะ 54 เครื่อง และหนังสือธรรมะพุทธวจน ชุดละ 19 เล่ม จำนวน 25 ชุด  (ดูทีวี P M  news TV บนมือถือทุกระบบได้ทั่วโลก)

นครสวรรค์ /// สถาบันพุทธวจน นครสวรรค์ ร่วมกับคิดดี คลินิก มอบวิทยุธรรมะ 54 เครื่อง และหนังสือธรรมะพุทธวจน ชุดละ 19 เล่ม จำนวน 25 ชุด (ดูทีวี P M news TV บนมือถือทุกระบบได้ทั่วโลก)

Read Full