สถานีโทรทัศน์ Online ทั่วไทย ทั่วโลก
Breaking News

PMNEWS TV

Back to homepage

ข่าวราชการ

นครสวรรค์  /// นายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์ให้สัมภาษณ์แนวทางการดำเนินงานเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน แก่คณะทำงานกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในโอกาสที่เทศบาลนครนครสวรรค์ได้รับรางวัลชนะเลิศเทศบาลด้านสิ่งแวดล้อมยั่งยืนยอดเยี่ยม

นครสวรรค์ /// นายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์ให้สัมภาษณ์แนวทางการดำเนินงานเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน แก่คณะทำงานกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในโอกาสที่เทศบาลนครนครสวรรค์ได้รับรางวัลชนะเลิศเทศบาลด้านสิ่งแวดล้อมยั่งยืนยอดเยี่ยม

Read Full
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ทรงประทานโล่รางวัลเครือข่ายโรงพยาบาลคุณธรรมดีเด่น แก่ ผศ.นพ.วิชัย ชื่นจงกลกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ทรงประทานโล่รางวัลเครือข่ายโรงพยาบาลคุณธรรมดีเด่น แก่ ผศ.นพ.วิชัย ชื่นจงกลกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่

Read Full
นครสวรรค์  ///  “นายกจิตตเกษมณ์ “  เร่งการจัดระเบียบทางเท้า ในเขตเทศบาลนครนครสวรรค์  ( ดูทีวี  PM news TV บนมือถือทุกระบบได้ทั่โลก ในเวปนี้ )

นครสวรรค์ /// “นายกจิตตเกษมณ์ “ เร่งการจัดระเบียบทางเท้า ในเขตเทศบาลนครนครสวรรค์ ( ดูทีวี PM news TV บนมือถือทุกระบบได้ทั่โลก ในเวปนี้ )

Read Full
นครสวรรค์  /// นายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์ เปิดกิจกรรมศูนย์พัฒนาครอบครัวชุมชนในเขตเทศบาลนครนครสวรรค์ (ดูทีวี PM news TV บนมือถือทุกระบบได้ทั่วโลก ในเวปนี้)

นครสวรรค์ /// นายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์ เปิดกิจกรรมศูนย์พัฒนาครอบครัวชุมชนในเขตเทศบาลนครนครสวรรค์ (ดูทีวี PM news TV บนมือถือทุกระบบได้ทั่วโลก ในเวปนี้)

Read Full
นครสวรรค์  ///  เทศบาลนครนครสวรรค์ ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน เทศบาลเมืองพัทยา จ.ชลบุรี  (ดูทีวี P M news TV บนมือถือทุกระบบได้ทั่วโลก ในเวปนี้)

นครสวรรค์ /// เทศบาลนครนครสวรรค์ ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน เทศบาลเมืองพัทยา จ.ชลบุรี (ดูทีวี P M news TV บนมือถือทุกระบบได้ทั่วโลก ในเวปนี้)

Read Full
นครสวรรค์  ///   โครงการชลประทานนครสวรรค์ ลงพื้นที่แจ้งประชาสัมพันธ์การบริหารจัดการน้ำของกรมชลประทาน ณ ที่ว่าการอำเภอเก้าเลี้ยว  ( ดูทีวี PM  news TV บนมือถือทุกระบบได้ทั่วโลก ในเวปนี้)

นครสวรรค์ /// โครงการชลประทานนครสวรรค์ ลงพื้นที่แจ้งประชาสัมพันธ์การบริหารจัดการน้ำของกรมชลประทาน ณ ที่ว่าการอำเภอเก้าเลี้ยว ( ดูทีวี PM news TV บนมือถือทุกระบบได้ทั่วโลก ในเวปนี้)

Read Full
นครสวรรค์  ///  เทศบาลนครนครสวรรค์ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลเมืองราชบุรี  (ดูทีวี PM news TV บนมือถือทุกระบบได้ทั่วโลก ในเวปนี้)

นครสวรรค์ /// เทศบาลนครนครสวรรค์ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลเมืองราชบุรี (ดูทีวี PM news TV บนมือถือทุกระบบได้ทั่วโลก ในเวปนี้)

Read Full