สถานีโทรทัศน์ Online ทั่วไทย ทั่วโลก
Breaking News

PMNEWS TV

Back to homepage

ข่าวราชการ

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ทรงประทานโล่รางวัลเครือข่ายโรงพยาบาลคุณธรรมดีเด่น แก่ ผศ.นพ.วิชัย ชื่นจงกลกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ทรงประทานโล่รางวัลเครือข่ายโรงพยาบาลคุณธรรมดีเด่น แก่ ผศ.นพ.วิชัย ชื่นจงกลกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่

Read Full
นครสวรรค์  ///  “นายกจิตตเกษมณ์ “  เร่งการจัดระเบียบทางเท้า ในเขตเทศบาลนครนครสวรรค์  ( ดูทีวี  PM news TV บนมือถือทุกระบบได้ทั่โลก ในเวปนี้ )

นครสวรรค์ /// “นายกจิตตเกษมณ์ “ เร่งการจัดระเบียบทางเท้า ในเขตเทศบาลนครนครสวรรค์ ( ดูทีวี PM news TV บนมือถือทุกระบบได้ทั่โลก ในเวปนี้ )

Read Full
นครสวรรค์  /// นายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์ เปิดกิจกรรมศูนย์พัฒนาครอบครัวชุมชนในเขตเทศบาลนครนครสวรรค์ (ดูทีวี PM news TV บนมือถือทุกระบบได้ทั่วโลก ในเวปนี้)

นครสวรรค์ /// นายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์ เปิดกิจกรรมศูนย์พัฒนาครอบครัวชุมชนในเขตเทศบาลนครนครสวรรค์ (ดูทีวี PM news TV บนมือถือทุกระบบได้ทั่วโลก ในเวปนี้)

Read Full
นครสวรรค์  ///  เทศบาลนครนครสวรรค์ ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน เทศบาลเมืองพัทยา จ.ชลบุรี  (ดูทีวี P M news TV บนมือถือทุกระบบได้ทั่วโลก ในเวปนี้)

นครสวรรค์ /// เทศบาลนครนครสวรรค์ ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน เทศบาลเมืองพัทยา จ.ชลบุรี (ดูทีวี P M news TV บนมือถือทุกระบบได้ทั่วโลก ในเวปนี้)

Read Full
นครสวรรค์  ///   โครงการชลประทานนครสวรรค์ ลงพื้นที่แจ้งประชาสัมพันธ์การบริหารจัดการน้ำของกรมชลประทาน ณ ที่ว่าการอำเภอเก้าเลี้ยว  ( ดูทีวี PM  news TV บนมือถือทุกระบบได้ทั่วโลก ในเวปนี้)

นครสวรรค์ /// โครงการชลประทานนครสวรรค์ ลงพื้นที่แจ้งประชาสัมพันธ์การบริหารจัดการน้ำของกรมชลประทาน ณ ที่ว่าการอำเภอเก้าเลี้ยว ( ดูทีวี PM news TV บนมือถือทุกระบบได้ทั่วโลก ในเวปนี้)

Read Full
นครสวรรค์  ///  เทศบาลนครนครสวรรค์ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลเมืองราชบุรี  (ดูทีวี PM news TV บนมือถือทุกระบบได้ทั่วโลก ในเวปนี้)

นครสวรรค์ /// เทศบาลนครนครสวรรค์ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลเมืองราชบุรี (ดูทีวี PM news TV บนมือถือทุกระบบได้ทั่วโลก ในเวปนี้)

Read Full
นครสวรรค์  /// โครงการชลประทานนครสวรรค์ ลงพื้นที่แจ้งประชาสัมพันธ์การบริหารจัดการน้ำของกรมชลประทาน ( ดูทีวี PM news TV บนมือถือทุกระบบได้ทั่วโลก ในเวปนี้)

นครสวรรค์ /// โครงการชลประทานนครสวรรค์ ลงพื้นที่แจ้งประชาสัมพันธ์การบริหารจัดการน้ำของกรมชลประทาน ( ดูทีวี PM news TV บนมือถือทุกระบบได้ทั่วโลก ในเวปนี้)

Read Full

E-Book

LATEST NEWS

BANNERS