สถานีโทรทัศน์ Online ทั่วไทย ทั่วโลก
Breaking News

PMNEWS TV

Back to homepage

ข่าวราชการ

นครสวรรค์ //  สปร. เข้าร่วมประชุมทบทวนแผนการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (Table Top Exercise)  ( ดูทีวี PM news TV บนมือถือทุกระบบได้ทั่วโลก ในเวปนี้ )

นครสวรรค์ // สปร. เข้าร่วมประชุมทบทวนแผนการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (Table Top Exercise) ( ดูทีวี PM news TV บนมือถือทุกระบบได้ทั่วโลก ในเวปนี้ )

Read Full
นครสวรรค์ /// ประชุมเตรียมความพร้อมรับการประเมินคลินิกวัยใส ปี 2562  (ดูทีวี PM news TV บนมือถือทุกระบบได้ทั่วโลก)

นครสวรรค์ /// ประชุมเตรียมความพร้อมรับการประเมินคลินิกวัยใส ปี 2562 (ดูทีวี PM news TV บนมือถือทุกระบบได้ทั่วโลก)

Read Full
กรมทรัพยากรน้ำ “สร้างเครือข่ายกลุ่มผู้ใช้น้ำรับวิกฤติแล้งทั่วไทย”  ( ดูทีวี PM news TV บนมือถือทุกระบบ ได้ทั่วโลก)

กรมทรัพยากรน้ำ “สร้างเครือข่ายกลุ่มผู้ใช้น้ำรับวิกฤติแล้งทั่วไทย” ( ดูทีวี PM news TV บนมือถือทุกระบบ ได้ทั่วโลก)

Read Full
นครสวรรค์  ///  เทศบาลนครนครสวรรค์ จัดระเบียบการจำหน่ายสินค้าและการดำเนินการต่างๆ เพื่อรองรับการให้บริการประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์  (ดูทีวี PM news TV บนมือถือทุกระบบได้ทั่วโลก)

นครสวรรค์ /// เทศบาลนครนครสวรรค์ จัดระเบียบการจำหน่ายสินค้าและการดำเนินการต่างๆ เพื่อรองรับการให้บริการประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ (ดูทีวี PM news TV บนมือถือทุกระบบได้ทั่วโลก)

Read Full
นครสวรรค์  ///  นายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาลนครนครสวรรค์ ร่วมในพิธีทำน้ำอภิเษก  (ดูทีวี PM news TV บนมือถือทุกระบบได้ทั่วโลก)

นครสวรรค์ /// นายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาลนครนครสวรรค์ ร่วมในพิธีทำน้ำอภิเษก (ดูทีวี PM news TV บนมือถือทุกระบบได้ทั่วโลก)

Read Full
นครสวรรค์  /// เทศบาลนครนครสวรรค์ขอเชิญชวนเสียภาษีภายในระยะเวลาที่กำหนด ประจำปี 2562  (ดูทีวี PM news TV บนมือถือทุกระบบได้ทั่วโลก)

นครสวรรค์ /// เทศบาลนครนครสวรรค์ขอเชิญชวนเสียภาษีภายในระยะเวลาที่กำหนด ประจำปี 2562 (ดูทีวี PM news TV บนมือถือทุกระบบได้ทั่วโลก)

Read Full
นครสวรรค์  /// เทศบาลนครนครสวรรค์ ขอเชิญชวนร่วมกันประดับตราสัญลักษณ์พร้อมธงชาติและธงตราสัญลักษณ์พระราชพิธีบรมราชาภิเษก (ดูทีวี PM news TV บนมือถือทุกระบบได้ทั่วโลก ในเวปนี้)

นครสวรรค์ /// เทศบาลนครนครสวรรค์ ขอเชิญชวนร่วมกันประดับตราสัญลักษณ์พร้อมธงชาติและธงตราสัญลักษณ์พระราชพิธีบรมราชาภิเษก (ดูทีวี PM news TV บนมือถือทุกระบบได้ทั่วโลก ในเวปนี้)

Read Full

E-Book

LATEST NEWS

BANNERS