สถานีโทรทัศน์ Online ทั่วไทย ทั่วโลก
Breaking News

PMNEWS TV

Back to homepage

ข่าวทั่วไป

เชียงใหม่ ///  บริจาคเก้าอี้สุขา ให้กับโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ จำนวน 200 ชุด มูลค่า 110,000 บาท

เชียงใหม่ /// บริจาคเก้าอี้สุขา ให้กับโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ จำนวน 200 ชุด มูลค่า 110,000 บาท

Read Full
นครสวรรค์  ///  อธิบดีอัยการภาค 1 แต่งตั้งที่ปรึกษากิตติมศักดิ์

นครสวรรค์ /// อธิบดีอัยการภาค 1 แต่งตั้งที่ปรึกษากิตติมศักดิ์

Read Full
นครสวรรค์  ///  ชาวบ้านโวยคัดค้านกลุ่มนายทุนดูดทรายยังไม่ได้รับอนุญาตแต่ก่อสร้างขุดเจาะถนนเตรียมดูดทราย

นครสวรรค์ /// ชาวบ้านโวยคัดค้านกลุ่มนายทุนดูดทรายยังไม่ได้รับอนุญาตแต่ก่อสร้างขุดเจาะถนนเตรียมดูดทราย

Read Full
อุทัยธานี ///  ร่วมทอดกฐินสามัคคีวัดเก่าเมืองอุทัยธรรมยุต

อุทัยธานี /// ร่วมทอดกฐินสามัคคีวัดเก่าเมืองอุทัยธรรมยุต

Read Full
นครสวรรค์ // “นายกจิตตเกษมณ์” รับมอบเงินสมทบจัดซื้อที่ดินเพิ่มเติม และใช้ในการจัดสร้างองค์เจ้าแม่กวนอิม

นครสวรรค์ // “นายกจิตตเกษมณ์” รับมอบเงินสมทบจัดซื้อที่ดินเพิ่มเติม และใช้ในการจัดสร้างองค์เจ้าแม่กวนอิม

Read Full
นครสวรรค์  ///  “อดีตรัฐมนตรีภิญโญ” เยี่ยมพี่น้องชาวบึงเสนาท แก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัย และท่อระบายน้ำหน้าการเคหะแห่งชาติ

นครสวรรค์ /// “อดีตรัฐมนตรีภิญโญ” เยี่ยมพี่น้องชาวบึงเสนาท แก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัย และท่อระบายน้ำหน้าการเคหะแห่งชาติ

Read Full
นครสวรรค์  ///   เทศบาลนครนครสวรรค์ จัดระเบียบทางเท้าในเขตเทศบาลฯ

นครสวรรค์ /// เทศบาลนครนครสวรรค์ จัดระเบียบทางเท้าในเขตเทศบาลฯ

Read Full