สถานีโทรทัศน์ Online ทั่วไทย ทั่วโลก
Breaking News

PMNEWS TV

Back to homepage

ข่าวทั่วไป

นครสวรรค์  /// เทศบาลนครนครสวรรค์  ตรวจสุขาภิบาลอาหาร  ( ดูทีวี  PM news TV บนมือถือทุกระบบได้ทั่วโลก ในเวปนี้ )

นครสวรรค์ /// เทศบาลนครนครสวรรค์ ตรวจสุขาภิบาลอาหาร ( ดูทีวี PM news TV บนมือถือทุกระบบได้ทั่วโลก ในเวปนี้ )

Read Full
นครสวรรค์  ///   นายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์ ตรวจโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณเกาะญวน  (ดูทีวี PM  news TV บนมือถือทุกระบบได้ทั่วโลก ในเวปนี้)

นครสวรรค์ /// นายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์ ตรวจโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณเกาะญวน (ดูทีวี PM news TV บนมือถือทุกระบบได้ทั่วโลก ในเวปนี้)

Read Full
นครสวรรค์  ///เทศบาลนครนครสวรรค์ รับมอบเงินเพื่อนำไปจัดซื้อที่ดินเพิ่มเติม และใช้ในการจัดสร้างองค์เจ้าแม่กวนอิม บริเวณใกล้อาคารสัญลักษณ์ต้นแม่น้ำเจ้าพระยา (ดูทีวี  PM news TV บนมือถือทุกระบบได้ทั่วโลก ในเวปนี้)

นครสวรรค์ ///เทศบาลนครนครสวรรค์ รับมอบเงินเพื่อนำไปจัดซื้อที่ดินเพิ่มเติม และใช้ในการจัดสร้างองค์เจ้าแม่กวนอิม บริเวณใกล้อาคารสัญลักษณ์ต้นแม่น้ำเจ้าพระยา (ดูทีวี PM news TV บนมือถือทุกระบบได้ทั่วโลก ในเวปนี้)

Read Full
นครสวรรค์  ///  นายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์  เชิญเที่ยวชม โครงการส่งเสริมสนับสนุนหนึ่งชุมชนหนึ่งผลิตภัณฑ์และออกแบบบรรจุภัณฑ์ (ดูทีวี  PM news TV บนมือถือทุกระบบได้ทั่วโลก ในเวปนี้)

นครสวรรค์ /// นายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์ เชิญเที่ยวชม โครงการส่งเสริมสนับสนุนหนึ่งชุมชนหนึ่งผลิตภัณฑ์และออกแบบบรรจุภัณฑ์ (ดูทีวี PM news TV บนมือถือทุกระบบได้ทั่วโลก ในเวปนี้)

Read Full
นครสวรรค์  ///  พระครูสมุห์ณรงค์ โฆสิตธมฺโม วัดเทพนิมิตโฆสิตาราม นครสวรรค์ มอบสิ่งของแก่ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง และผู้ป่วยติดเตียงในพื้นที่ชุมชนเขตเทศบาลนครนครสวรรค์ ดูทีวี PM  news TV บนมือถือทุกระบบได้ทั่วโลก ในเวปนี้)

นครสวรรค์ /// พระครูสมุห์ณรงค์ โฆสิตธมฺโม วัดเทพนิมิตโฆสิตาราม นครสวรรค์ มอบสิ่งของแก่ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง และผู้ป่วยติดเตียงในพื้นที่ชุมชนเขตเทศบาลนครนครสวรรค์ ดูทีวี PM news TV บนมือถือทุกระบบได้ทั่วโลก ในเวปนี้)

Read Full
นครสวรรค์  // นางงามนครสวรรค์ ประจำปี 2562 พร้อมคณะผู้จัดการประกวดฯ ขอบคุณ เทศบาลนครนครสวรรค์ (ดูทีวี P M  news TV บนมือถือทุกระบบได้ทั่วโลก ในเวปนี้)

นครสวรรค์ // นางงามนครสวรรค์ ประจำปี 2562 พร้อมคณะผู้จัดการประกวดฯ ขอบคุณ เทศบาลนครนครสวรรค์ (ดูทีวี P M news TV บนมือถือทุกระบบได้ทั่วโลก ในเวปนี้)

Read Full
 นครสวรรค์  ///  เทศบาลนครนครสวรรค์ ขอเชิญร่วมบริจาคเงิน เพื่อนำไปจัดซื้อที่ดินเพิ่มเติม และใช้ในการจัดสร้างองค์เจ้าแม่กวนอิม   (ดูทีวี PM news TV บนมือถือทุกระบบได้ทั่ว

นครสวรรค์ /// เทศบาลนครนครสวรรค์ ขอเชิญร่วมบริจาคเงิน เพื่อนำไปจัดซื้อที่ดินเพิ่มเติม และใช้ในการจัดสร้างองค์เจ้าแม่กวนอิม (ดูทีวี PM news TV บนมือถือทุกระบบได้ทั่ว

Read Full

E-Book

LATEST NEWS

BANNERS