สถานีโทรทัศน์ Online ทั่วไทย ทั่วโลก
Breaking News

PMNEWS TV

Back to homepage

สาระน่ารู้

นครสวรรค์ ///  “นายกจิตตเกษมณ์”  เชิญร่วมประขุม “กฎบัตรนครสวรรค์” โดย “รัฐมนตรีวดิจิตัล”

นครสวรรค์ /// “นายกจิตตเกษมณ์” เชิญร่วมประขุม “กฎบัตรนครสวรรค์” โดย “รัฐมนตรีวดิจิตัล”

Read Full
นครสวรรค์  ///   สาระ น่ารู้ ตรวจสอบร้านค้าที่ร่วมโครงการ ชิมช้อปใช้

นครสวรรค์ /// สาระ น่ารู้ ตรวจสอบร้านค้าที่ร่วมโครงการ ชิมช้อปใช้

Read Full
จังหวัดนครสวรรค์ ขอเชิญชวนเข้าร่วมโครงการสานพลังท้องถิ่นไทย ถวายพ่อของแผ่นดิน เดิน – วิ่ง มินิฮาล์ฟมาราธอน เฉลิมพระเกียรติ

จังหวัดนครสวรรค์ ขอเชิญชวนเข้าร่วมโครงการสานพลังท้องถิ่นไทย ถวายพ่อของแผ่นดิน เดิน – วิ่ง มินิฮาล์ฟมาราธอน เฉลิมพระเกียรติ

Read Full
นครสวรรค์  ///  เทศบาลนครนครสวรรค์ รณรงค์ร่วมกันรักษาความสะอาด คัดแยกขยะ ก่อนทิ้ง พร้อมลงพื้นที่เปลี่ยนถังขยะใหม่แทน

นครสวรรค์ /// เทศบาลนครนครสวรรค์ รณรงค์ร่วมกันรักษาความสะอาด คัดแยกขยะ ก่อนทิ้ง พร้อมลงพื้นที่เปลี่ยนถังขยะใหม่แทน

Read Full
เทศบาลนครนครสวรรค์    จัด กิจกรรมถนนเด็กเดินครั้งที่ 36

เทศบาลนครนครสวรรค์ จัด กิจกรรมถนนเด็กเดินครั้งที่ 36

Read Full
นครสวรรค์  /// “นายกจิตตเกษมณ์”   เทศบาลฯ เชิญชวน Download แอพพลิเคชั่น ลดปัญหาขยะตกค้าง นคร..สวรรค์สวย เราต้องช่วยกัน

นครสวรรค์ /// “นายกจิตตเกษมณ์” เทศบาลฯ เชิญชวน Download แอพพลิเคชั่น ลดปัญหาขยะตกค้าง นคร..สวรรค์สวย เราต้องช่วยกัน

Read Full
นครสวรรค์ ///  ข้อคิด คติธรรม นำชีวิต พระเทพปริยัติเมธี

นครสวรรค์ /// ข้อคิด คติธรรม นำชีวิต พระเทพปริยัติเมธี

Read Full