สถานีโทรทัศน์ Online ทั่วไทย ทั่วโลก
Breaking News

PMNEWS TV

นครสวรรค์ /// อธิบดีอัยการภาค 1 แต่งตั้งที่ปรึกษากิตติมศักดิ์

Categories ข่าวทั่วไป Writed By montree
27 พฤศจิกายน 2562 09:52:49

นครสวรรค์   ///   อธิบดีอัยการภาค 1 แต่งตั้งที่ปรึกษากิตติมศักดิ์

 

นายศิริชัย วิทยโชคกิติคุณ  อธิบดีอัยการภาค 1 แต่งตั้ง นางพรพรรณ คชาธาร เป็นที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ เพื่อให้การดำเนินการของอธิบดีอัยการภาค 1 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตามเจตนารมณ์ ของอธิบดีอัยการภาค 1

ธนิศา   (พัช) รายงาน