สถานีโทรทัศน์ Online ทั่วไทย ทั่วโลก
Breaking News

PMNEWS TV

นครสวรรค์ /// “นายกจิตตเกษมณ์” เชิญร่วมประขุม “กฎบัตรนครสวรรค์” โดย “รัฐมนตรีวดิจิตัล”

Categories สาระน่ารู้ Writed By montree
01 ตุลาคม 2562 07:51:20

นครสวรรค์  ///    “นายกจิตตเกษมณ์”   เชิญร่วมประขุม “กฎบัตรนครสวรรค์” โดย “รัฐมนตรีวดิจิตัล”

นายจิตตเกษมณ์ นิโรจน์ธนรัฐ นายกเทศมนตรีนคร “กฎบัตรนครสวรรค์” การพลิกฟื้น และพัฒนาเมืองเพื่ออนาคตท้องถิ่นของพวกเรา


ขอเชิญทุกท่านร่วมในการประชุมทบทวนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดนครสวรรค์ และการประกาศเจตนารมณ์กฎบัตรเมืองอัจฉริยะ โดย นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิตัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  

3 – 4 ตุลาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ภัตตาคารเล่งหงษ์ จ.นครสวรรค์

 

 ธนิศา (พัช) สำนักข่าวภูมิภาค PM news TV