สถานีโทรทัศน์ Online ทั่วไทย ทั่วโลก
Breaking News

PMNEWS TV

นครสวรรค์ /// เทศบาลนครนครสวรรค์ รณรงค์ร่วมกันรักษาความสะอาด คัดแยกขยะ ก่อนทิ้ง พร้อมลงพื้นที่เปลี่ยนถังขยะใหม่แทน

Categories สาระน่ารู้ Writed By montree
21 กันยายน 2562 07:26:47

นครสวรรค์   ///    เทศบาลนครนครสวรรค์  รณรงค์ร่วมกันรักษาความสะอาด คัดแยกขยะ ก่อนทิ้ง พร้อมลงพื้นที่เปลี่ยนถังขยะใหม่แทน

นายจิตตเกษมณ์ นิโรจน์ธนรัฐ นายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์   มอบหมาย นายวรวุฒิ ตันวิสุทธิ์ รองนายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์ รณรงค์ร่วมกันรักษาความสะอาด คัดแยกขยะ ก่อนทิ้ง พร้อมลงพื้นที่เปลี่ยนถังขยะใหม่แทนใบเก่าที่ชำรุดเพื่อประสิทธิภาพในการใช้งาน

สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลนครนครสวรรค์ เล็งเห็นถึงความสำคัญของปัญหาขยะที่มีปริมาณเพิ่มมากขึ้น มาโดยตลอด โดยได้มีการดำเนินการรณรงค์ร่วมกันรักษาความสะอาด คัดแยกขยะ ก่อนทิ้ง ทิ้งขยะให้ถูกที่ เพื่อสุขอนามัยที่ดีและลดปริมาณขยะ นำขยะกลับมาใช้ใหม่ให้เกิดประโยชน์ พร้อมกันนี้ สำนักการสาธารณสุขเทศบาลนครนครสวรรค์ ได้ลงพื้นที่ ทำการเปลี่ยนถังขยะใบใหม่แทนใบเก่าที่ชำรุด เพื่อประสิทธิภาพในการใช้งาน ภายในเขตเทศบาลนครนครสวรรค์ฃ ขณะเดียวกันเพื่อลดปัญหาขยะตกค้างประชาชนสามารถติดตามรถเก็บขยะประจำวันทางแอพพลิเคชั่น ONE TRACK SMART 4.0 ที่สามารถ Download ได้ฟรี ทั้งระบบ IOS และ Android โดยเมื่อ Download แอพพลิเคชั่น ONE TRACK SMART 4.0 ก็จะสามารถเข้าใช้งาน ได้ทันที ผ่านทาง Username และ Password ที่แยกตามโซนการเก็บขนขยะนำร่อง ประกอบด้วย

โซนที่ 1 : ชุมชนจำลองวิทย์พัฒนา , ชุมชนหัวเมืองพัฒนา / Username : demonw2 Password : 1234

โซนที่ 2 : ชุมชนตลาดตายอม , ชุมชนหลังแขวงการทาง , ชุมชนเฉลิมชาติ , ชุมชนวิมานแมน / Username : demonw1
Password : 1234

โซนที่ 3 : ชุมชนหน้าวัดนครสวรรค์ , ชุมชนตลาดลาว , ชุมชนรณชัย / Username : demonw3 Password : 1234

โซนที่ 4 : ชุมชนหน้าผา , ชุมชนป้อมหนึ่ง , ชุมชนทรายทองพัฒนา , ชุมชนประชานุเคราะห์ / Username : demonw1
Password : 1234

โซนที่ 5 : ชุมชนวัดพุทธ , ชุมชนหลวงปู่ท้าว , ชุมชนข้าง พ.ว.น , ชุมชนเขานกกระเต็น , ชุมชนสุนันทา , ชุมชนสวัสดีพัฒนา , ชุมชนวรนาถ / Username : demonw4 Password : 1234

โซนที่ 6 : ชุมชนถาวรพัฒนา , ชุมชนวัดไทรใต้ , ชุมชนวัดไทรเหนือ , ชุมชนหน้าโรงเกลือ , ชุมชนนวมินทร์ / Username : demonw3 Password : 1234

โซนที่ 7 : ชุมชนเจ้าแม่ศรีจันทร์ , ชุมชนชอนตะวัน / Username : demonw2 Password : 1234

** หากพบปัญหาความขัดข้องของ แอพพลิเคชั่น หรือต้องการเสนอแนะเพิ่มเติม สามารถแจ้งได้ที่ สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ชั้น 1 เทศบาลนครนครสวรรค์ หมายเลขโทรศัพท์ 056-219555 (ในวันและเวลาราชการ)

 

ภาพ/ข่าว   ปชส.  เทศบาลนครนครสวรรค์ 

ธนิศา (พัช) สำนักข่าวภูมิภาค PM news TV