สถานีโทรทัศน์ Online ทั่วไทย ทั่วโลก
Breaking News

PMNEWS TV

นครสวรรค์ /// เทศบาลนครนครสวรรค์ จัดระเบียบทางเท้าในเขตเทศบาลฯ

Categories ข่าวทั่วไป Writed By montree
18 กันยายน 2562 08:01:21

นครสวรรค์   ///     เทศบาลนครนครสวรรค์ จัดระเบียบทางเท้าในเขตเทศบาลฯ

นายจิตตเกษมณ์ นิโรจน์ธนรัฐ นายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์    มอบกหมายการจัดระเบียบทางเท้า เพื่อให้มีพื้นที่ใช้ประโยชน์ร่วมกัน : วันอังคารที่ 17 กันยายน 2562

งานรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง(เทศกิจ) สำนักการช่าง สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครนครสวรรค์ และเจ้าหน้าที่ตำรวจเทศกิจ ดำเนินการจัดระเบียบทางเท้าภายในเขตเทศบาลนครนครสวรรค์ บริเวณซอยเจ้าพระยา ซอยโรงเรียนโพฒิสารศึกษา โดยขอความร่วมมือประชาชนและผู้ประกอบการร่วมกันจัดระเบียบทางเท้า และถนนเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยของพื้นที่สาธารณะ

 

ธนิศา (พัช) สำนักข่าวภูมิภาค PM news TV