สถานีโทรทัศน์ Online ทั่วไทย ทั่วโลก
Breaking News

PMNEWS TV

นครสวรรค์ /// เทศบาลนครนครสวรรค์ พัฒนาประสิทธิภาพงานรับเรื่องร้องทุกข์ร้องเรียน

Categories ข่าวราชการ Writed By montree
17 กันยายน 2562 07:13:41

นครสวรรค์  ///  เทศบาลนครนครสวรรค์  พัฒนาประสิทธิภาพงานรับเรื่องร้องทุกข์ร้องเรียน

วันจันทร์ที่ 16 สิงหาคม 2562 เวลา 08.30 น. ที่ห้องประชุม 3/3 เทศบาลนครนครสวรรค์ นายปรีชา เดชพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ของเทศบาลนครนครสวรรค์ ประจำปี พ.ศ.2562

ทั้งนี้สืบเนื่องจาการที่เทศบาลนครนครสวรรค์ตระหนักและให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการที่มีความโปร่งใส สร้างค่านิยม วัฒนธรรมสุจริตให้เกิดในสังคมอย่างยั่งยืน จึงได้ดำเนินการจัดทำแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตผ่านโครงการ กิจกรรม และมาตรการต่างๆ ที่เป็นรูปธรรม ในการนี้เพื่อให้การบริหารงานระบบราชการเป็นไปด้วยความถูกต้อง บริสุทธิ์ ยุติธรรม ควบคู่กับการพัฒนาบำบัดทุกข์ บำรุงสุข อีกทั้งเพื่อพัฒนา เพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจวิธีปฏิบัติ และข้อกฎหมายที่เกี่ยวกับการรับเรื่องราวร้องทุกข์ และให้บริการข้อมูลข่าวสาร ให้คำปรึกษา แก่ประชาชนของพนักงาน เจ้าหน้าที่เทศบาลนครนครสวรรค์จึงได้จัดโครงการฝึกอบรมดังกล่าวนี้ขึ้น

โดยกิจกรรมในโครงการ ประกอบด้วย
-การบรรยาย "การปฏิบัติงานรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นรูปธรรม โดยนายปรีชา เดชพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ และ นายธนวัฒน์ ยิ้มแช่ม นิติกรชำนาญการ สำนักงานจังหวัดนครสวรรค์
-การบรรยาย "การปราบปรามการทุจริตและหฎหมายที่เกี่ยวข้อง" โดย นายสมยศ กาสี ผู้อำนวยการฯ และนายจิรกิตต์ สังข์เมือง หัวหน้าพนักงานไต่สวน สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจำจังหวัดนครสวรรค์

 

ธนิศา (พัช) สำนักข่าวภูมิภาค PM news TV