สถานีโทรทัศน์ Online ทั่วไทย ทั่วโลก
Breaking News

PMNEWS TV

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ทรงประทานโล่รางวัลเครือข่ายโรงพยาบาลคุณธรรมดีเด่น แก่ ผศ.นพ.วิชัย ชื่นจงกลกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่

Categories ข่าวราชการ Writed By montree
23 สิงหาคม 2562 08:40:17

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ทรงประทานโล่รางวัลเครือข่ายโรงพยาบาลคุณธรรมดีเด่น แก่ ผศ.นพ.วิชัย ชื่นจงกลกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ทรงประทานโล่รางวัลเครือข่ายโรงพยาบาลคุณธรรมดีเด่น แก่ ผศ.นพ.วิชัย ชื่นจงกลกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ในโอกาสที่โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับการคัดเลือกจาก มูลนิธิธรรมาภิบาลทางการแพทย์ ให้เป็นเครือข่ายโรงพยาบาลคุณธรรมดีเด่น ด้านการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กทม.

 ขอบคุณ  ภาพ/ข่าว   ปชส. คะแพทยศาสตร์ มช.

ธนิศา (พัช) สำนักข่าวภูมิภาค  pM news TV