สถานีโทรทัศน์ Online ทั่วไทย ทั่วโลก
Breaking News

PMNEWS TV

นครสวรรค์ /// เทศบาลนครนครสวรรค์ ตรวจสุขาภิบาลอาหาร ( ดูทีวี PM news TV บนมือถือทุกระบบได้ทั่วโลก ในเวปนี้ )

Categories ข่าวทั่วไป Writed By montree
18 สิงหาคม 2562 08:07:41

นครสวรรค์   ///  เทศบาลนครนครสวรรค์   ตรวจสุขาภิบาลอาหาร   ( ดูทีวี   PM news TV บนมือถือทุกระบบได้ทั่วโลก ในเวปนี้ )

 นายจิตตเกษมณ์ นิโรจน์ธนรัฐ นายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์     มอบหมายกลุ่มงานส่งเสริมสิ่งแวดล้อม สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครนครสวรรค์ ดำเนินการตรวจสอบสุขาภิบาลอาหารและน้ำดื่ม

ในสถานศึกษาและร้านจำหน่ายอาหาร พร้อมแนะนำ ทบทวนวิธีปฎิบัติเพื่อให้ถูกสุขลักษณะ เพื่อเป็นการเฝ้าระวังความปลอดภัยของอาหารและน้ำดื่มในสถานศึกษาและสถานที่จำหน่ายอาหารภา

 

ช่าว   ปชส ท.นครนครสวรรค์

ธนิศา (พัช) สำนักข่าวภูมิภาค PM news TV