สถานีโทรทัศน์ Online ทั่วไทย ทั่วโลก
Breaking News

PMNEWS TV

เชียงใหม่ /// เชียงใหม่ไนท์ซาฟารีเชิญร่วมโหวตผลงานการออกแบบของที่ระลึกจากวัสดุธรรมชาติ ชิงเงินรางวัลมูลค่ากว่า 6,000 บาท

Categories ข่าวท่องเที่ยว Writed By montree
13 สิงหาคม 2562 07:05:00

เชียงใหม่   ///   เชียงใหม่ไนท์ซาฟารีเชิญร่วมโหวตผลงานการออกแบบของที่ระลึกจากวัสดุธรรมชาติ ชิงเงินรางวัลมูลค่ากว่า 6,000 บาท

สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) โดยสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี เชิญร่วมโหวตผลงานการออกแบบของที่ระลึกจากวัสดุธรรมชาติของเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ชิงเงินรางวัลมูลค่า 3,000 บาท จำนวน 2 รางวัล  วันนี้ – 18 สิงหาคมนี้

การประกวดออกแบบของที่ระลึกจากวัสดุธรรมชาติ (Chiang Mai Night Safari Eco friendly souvenirs  design contest 2019) เป็นแนวคิดในการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม  โดยนำวัสดุธรรมชาติที่เหลือทิ้งของเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี  มาจัดทำเป็นของที่ระลึก ซึ่งประกอบไปด้วย มูลสัตว์ชนิดต่างๆ  เศษหญ้าแห้งที่เหลือทิ้งจากการเป็นอาหารสัตว์  เศษใบไม้    กิ่งไม้ชนิดต่างๆ ที่มีในรอบพื้นที่  ซึ่งเปิดโอกาสให้ประชาชาชน นักเรียนนักศึกษา ได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกของเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ที่แสดงออกถึงการใส่ใจสิ่งแวดล้อม  ซึ่งทุกท่านสามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกของเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี พร้อมร่วมลุ้นรับเงินรางวัลมูลค่า 3,000 บาท จำนวน 2 รางวัล ประเภทละ 1 รางวัล โดยสามารถโหวตผลงานที่ชื่นชอบ ที่แบ่ง 2 ประเภทคือ 1.ผลงานประเภทนักเรียนนักศึกษา ได้ที่ https://bit.ly/2Z0OPO2 และ 2.ผลงานประเภทผู้ประกอบการและประชาชนทั่วไป ได้ที่ https://bit.ly/31zRuMf ตั้งแต่วันนี้ – 18 สิงหาคม 2562 ภายในเวลา 24.00 น.

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook: การประกวดออกแบบของที่ระลึกจากวัสดุธรรมชาติ หรือ Line@:nightsafari

ขอบคุณ  ภาพ/ข่าว  เดียว เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี