สถานีโทรทัศน์ Online ทั่วไทย ทั่วโลก
Breaking News

PMNEWS TV

นครสวรรค์ /// นายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์ เปิดกิจกรรมศูนย์พัฒนาครอบครัวชุมชนในเขตเทศบาลนครนครสวรรค์ (ดูทีวี PM news TV บนมือถือทุกระบบได้ทั่วโลก ในเวปนี้)

Categories ข่าวราชการ Writed By montree
10 สิงหาคม 2562 07:23:09

นครสวรรค์   ///  นายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์  เปิดกิจกรรมศูนย์พัฒนาครอบครัวชุมชนในเขตเทศบาลนครนครสวรรค์ (ดูทีวี  PM news TV บนมือถือทุกระบบได้ทั่วโลก ในเวปนี้)

วันศุกร์ที่ 9 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายจิตตเกษมณ์ นิโรจน์ธนรัฐ นายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์ เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการส่งเสริม สนับสนุน กิจกรรมศูนย์พัฒนาครอบครัวชุมชนในเขตเทศบาลนครนครสวรรค์ และศึกษาดูงาน ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ ห้องประชุมชั้น 5 เทศบาลนครนครสวรรค์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารร่วมเป็นเกียรติในพิธี 

สำหรับโครงการครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อ เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างสมาชิกใน ครอบครัว ส่งเสริมสนับสนุนเสริมสร้างความรัก ความเข้าใจ ความอบอุ่น ความมั่นคงภายใน ครอบครัวเป็นเกราะกำบังชั้นดีต่อสิ่งเร้าภายนอก


ในการนี้นายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์ได้บรรยายพิเศษหัวข้อเรื่อง "สานรัก สานใจ สร้างภูมิคุ้มกันภัยให้ครอบครัวไทยเข้มแข็ง" 
ทั้งนี้มีครอบครัวที่เข้าร่วมโครงการทั้งหมด 45 ครอบครัวระหว่างวันที่ 9-12 สิงหาคม 2562 โดยได้รับเกียรติวิทยากรผู้เชี่ยวชาญมาร่วมบรรยายให้ความรู้

ภาพ/ข่าว    ปชส  .ท.นครนครสวรรค์

ธนิศา  (พัช)    รายงาน