สถานีโทรทัศน์ Online ทั่วไทย ทั่วโลก
Breaking News

PMNEWS TV

เชียงใหม่ /// ปางช้างแม่แตง มอบ"เงินบำเน็จพนักงานรุ่นแรกเมื่อเกษียณอายุครบ 63 ปี" ( ดูทีวี P M news TV บนมือถือทุกระบบ ได้ทั่วโลก)

Categories สาระน่ารู้ Writed By montree
11 กรกฎาคม 2562 07:57:44

เชียงใหม่    ///   ปางช้างแม่แตง   มอบ

ดร.บุญทา ชัยเลิศ รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ฝ่ายอาเซียน   ประธานกรรมการ ผู้บริหารปางช้างแม่แตง  พร้อมด้วย คุณวาสนา ทองสุข กรรมการบริหารปางช้างแม่แตง, ประธานที่ปรึกษาสมาคมสหพันธ์ท่องเที่ยวแม่แตง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ . ,มอบ"เงินบำเน็จพนักงานรุ่นแรกเมื่อเกษียณอายุครบ 63 ปี" โครงการมอบเงินบำเน็จพนักงานปางช้างแม่แตงเกษียณอายุเมื่อครบ 63 ปีบริบูรณ์ เนื่องจากตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ยังไม่เคยมีการกำหนดอายุเกษียณของพนักงาน พนักงานท่านใดมีอายุมากแล้วแต่ยังแข็งแรงอยู่ และมีความรักในการงานก็ยังคงทำงานต่อไป บางท่านทำไปจนถึงอายุเจ็ดสิบกว่าก็มีหลายท่าน จากที่เคยทำงานหนักเมื่อแก่ตัวลงก็ทำงานง่ายๆ อาทิเช่นปัดกวาดใบไม้ เก็บขยะภายในที่ทำงานของตน มีบางท่านสถานะสุดท้ายก่อนเสียชีวิตก็ยังคงเป็นพนักงานปางช้างแม่แตงด้วยวัย74ปี 


ต้องยอมรับว่าปางช้างแม่แตงให้ความสำคัญกับสวัสดิการของพนักงานเป็นอย่างดีเพราะการบริหารเป็นระบบครอบครัวใหญ่ มีความรักและเอื้อเฟื้อต่อพนักงานทุกคนฉันท์พี่น้อง
เนื่องด้วยวิถีชีวิตปัจจุบันนี้เป็นยุคการสื่อสารไร้พรมแดน มนุษย์ต้องปรับตนเองให้เข้าถึงการเปลี่ยนแปลงทุกระบบทั้งเทคโนโลยีและแนวความคิดใหม่ๆเพื่อให้เข้ากับสถานการณ์ปัจจุบันและอนาคตอันใกล้ ปางช้างแม่แตงจึงได้กำหนดอายุเกษียณของพนักงานขึ้นมาเพื่อรับเลือกพนักงานรุ่นใหม่ที่มีความสามารถและมีความพร้อมกับสภาวะการสื่อสารไร้พรหมแดนเข้ามาแทนที่
ในปีนี้ปางช้างแม่แตงจึงถือโอกาสมีสวัสดิการเงินเกษียณให้กับพนักงานที่มีอายุครบ63ปีบริบูรณ์เป็นปีแรก เงินบำเน็จจะถูกคำนวณจากเงินเดือนปัจจุบันและอายุงานของพนักงานแต่ละท่าน ถือได้ว่าเป็นจำนวนเงินที่ถูกต้องและเหมาะสมกับพนักงานเกษียณทุกท่าน 


ปางช้างแม่แตงขอกล่าวแสดงความขอบคุณอย่างซาบซึ้งกับพนักงานเกษียณทั้ง6ท่านที่ได้อยู่ร่วมทุกข์ร่วมสุขกันมาจนมีปางช้างแม่แตงในทุกวันนี้ ความดีงามของท่านจะประทับอยู่ในดวงใจของเราครอบครัวใหญ่ปางช้างแม่แตงตลอดกาล และขอกล่าวอวยพรให้ท่านจงใช้ชีวิตในบั้นปลายอย่างมีความสุข ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและผู้อื่น จงหมั่นศึกษาพระธรรม ธรรมะจะคุ้มครองท่าน สาธุค่ะ

       

ภาพ/ข่าว       ปางช้างแม่แตง คลับ

ธนิศา (พัช)  สำนักข่าวภูมิภาค PM news TV