สถานีโทรทัศน์ Online ทั่วไทย ทั่วโลก
Breaking News

PMNEWS TV

นครสวรรค์ /// โครงการชลประทานนครสวรรค์เข้าร่วมประชุมการเร่งรัดความคืบหน้าในงานจ้างก่อสร้างโครงการขุดลอกบึงบอระเพ็ด ( ดูทีวี PM news TV บนมือถือทุกระบบได้ทั่วโลก ในเวปนี้)

Categories ข่าวราชการ Writed By montree
08 กรกฎาคม 2562 07:27:10

นครสวรรค์   ///   โครงการชลประทานนครสวรรค์เข้าร่วมประชุมการเร่งรัดความคืบหน้าในงานจ้างก่อสร้างโครงการขุดลอกบึงบอระเพ็ด ( ดูทีวี PM news TV  บนมือถือทุกระบบได้ทั่วโลก ในเวปนี้)

โครงการชลประทานนครสวรรค์เข้าร่วมประชุมการเร่งรัดความคืบหน้าในงานจ้างก่อสร้างโครงการขุดลอกบึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์ ตามสัญญาเลขที่ กจ.34/2561 (สพด) 
ลงวันที่ 27 กันยายน 2561 


นายวิศาล วสุนธาราพร ผู้อำนวยการโครงการชลประทานนครสวรรค์ พร้อมด้วย
นายเชาว์ ช่างเรือนกลาง ประธานกรรมการตรวจรับงานขุดลอกบึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์ 
นายลภัสวัฒน์ สุขจินดาธนกูล หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม นางสุวิมล คำโฉม หัวหน้าฝ่ายพัสดุ นายประวิทย์ เปรมศรี 
หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 นายสุรสิทธิ์ แตงน้อย หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 และนายสมชาย โตอิน ช่างสำรวจ ช3 ร่วมด้วย ตัวแทนจากห้างหุ้นส่วนจำกัด พันล้านการโยธา เข้าร่วมหาแนวทางเร่งรัดความคืบหน้าใน
งานจ้างก่อสร้างโครงการขุดลอกบึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์ เพื่อให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนดไว้ ตามสัญญาเลขที่ กจ.34/2561 (สพด) ลงวันที่ 27 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุมฝ่ายวิศวกรรม โครงการชลประทานนครสวรรค์

ภาพ/ข่าว     ปชส โครงการชลประทานนครสวรรค์

ธนิศา  (พัช)  สำนักข่าวภูมิภาค PM news TV