สถานีโทรทัศน์ Online ทั่วไทย ทั่วโลก
Breaking News

PMNEWS TV

นครสวรรค์ /// เทศบาลนครนครสวรรค์ ร่วม 9 เทศบาล จับมือ WWF-ประเทศไทย ร่วมประกาศเจตนารมณ์เพื่อช่วยควบคุมอุณหภูมิโลกภายใต้ 1.5 องศาเซลเซียส ( ดูทีวี PM news TV บนมือถือทุกระบบได้ทั่วโลก ในเวปนี้)

Categories สาระน่ารู้ Writed By montree
06 กรกฎาคม 2562 07:20:00

นครสวรรค์     ///  เทศบาลนครนครสวรรค์ ร่วม 9  เทศบาล จับมือ WWF-ประเทศไทย ร่วมประกาศเจตนารมณ์เพื่อช่วยควบคุมอุณหภูมิโลกภายใต้ 1.5 องศาเซลเซียส  ( ดูทีวี  PM   news TV  บนมือถือทุกระบบได้ทั่วโลก ในเวปนี้)

นายจิตตเกษมณ์ นิโรจน์ธนรัฐ นายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์  เปิดเผยว่า  10 เทศบาล จับมือ WWF-ประเทศไทย ร่วมประกาศเจตนารมณ์เพื่อช่วยควบคุมอุณหภูมิโลกภายใต้ 1.5 องศาเซลเซียส


.
จากความสำเร็จที่ผ่านมาในโครงการ “เมืองน่าอยู่สู่โลกยั่งยืน” หรือ One Planet City Challenge (OPCC) ของ WWF ที่มีเป้าหมายในการขับเคลื่อนเมืองไปสู่เมืองที่เป็นมิตรต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ทำให้ในปีนี้ มี 10 เทศบาล สนใจเข้าร่วมโครงการ โดยมีเป้าหมายเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และมีแผนปรับตัวเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เนื่องจาก 70% ของก๊าซเรือนกระจกมาจากเมือง เมืองจึงถือเป็นอีกภาคส่วนสำคัญที่ช่วยให้โลกสามารถบรรลุเป้าหมายตามข้อตกลงปารีส (Paris Agreement) ที่จะควบคุมอุณหภูมิโลกและจำกัดการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิไม่ให้เกิน 1.5 องศาเซลเซียส 
.
ในวันที่ 25-26 มิถุนายน ที่ผ่านมา WWF-ประเทศไทย ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้กับเมืองที่เข้าร่วมแข่งขันในโครงการ โดยมีเทศบาลที่เข้าร่วม ได้แก่ เทศบาลนครขอนแก่น , เทศบาลเมืองมหาสารคาม , เทศบาลเมืองป่าตอง , เทศบาลนครนนทบุรี , เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด , เทศบาลนครนครสวรรค์ , เทศบาลนครหาดใหญ่ , เทศบาลเมืองหัวหิน , เทศบาลเมืองยโสธร และเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว การอบรมครั้งนี้ ทำให้แต่ละเมืองมีความรู้ ความเข้าใจ ในการรายงานค่าปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกไปสู่แบบฟอร์มระดับสากล และมีการกำหนดเป้าหมายและแผนปฏิบัติการด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอย่างเป็นรูปธรรม 
.
นอกจากนี้ WWF-ประเทศไทย ได้เชิญผู้แทนจากเทศบาลเมืองยโสธร และเทศบาลนครหาดใหญ่ ผู้ชนะโครงการเมืองน่าอยู่สู่โลกยั่งยืนระดับประเทศ มาร่วมเล่าประสบการณ์และถอดบทเรียนขั้นตอนการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน โดยทั้งสองเทศบาลมีมาตรการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอย่างเข้มข้น และตอบโจทย์ต้นตอปัญหาของแต่ละเมืองได้ตรงจุด ซึ่งเทศบาลเมืองยโสธร ได้เน้นไปที่เป้าหมายของการลดขยะอินทรีย์ และขยะจากครัวเรือน ส่วนเทศบาลนครหาดใหญ่ มุ่งเน้นไปที่การแก้ไขปัญหาอุทกภัย โดยเข้าไปคุยกับชาวบ้านให้รู้สึกว่าปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศเป็นเรื่องใกล้ตัว รวมถึงแนะแนวทางในการแก้ไข 


.
“บางคนบอกว่าทำแล้วได้อะไร อย่างน้อย เรามีความสุขกับการทำงาน อย่างน้อยเราได้เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาสังคมหรือบ้านเกิดเรา แล้วจุดเล็กๆ ของเรารวมกันมันจะทำให้บ้านเมืองเราน่าอยู่ และยั่งยืนต่อไป”

คำกล่าวของ ดร.อัญชลี ชุมนุม ผู้แทนจากเทศบาลเมืองยโสธร สะท้อนว่า ความสำเร็จอาจไม่ได้วัดเพียงแค่ตัวเลขการปล่อยคาร์บอนที่ลดลง แต่เป็นความรู้สึกของคนในชุมชน ที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการสร้างเมืองที่น่าอยู่ เพื่ออนาคตที่ยั่งยืนขึ้นแก่ลูกหลานของเรา
.
เป้าหมายสูงสุดของโครงการเมืองน่าอยู่สู่โลกยั่งยืน (OPCC) คือการที่คนในชุมชนพร้อมใจกันขับเคลื่อนเมืองของตน ไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยทุกท่านสามารถเริ่มได้จากการกระทำเล็กๆ อย่างการลดพลาสติก , แยกขยะให้ถูกต้อง และใช้พลังงานอย่างพอดี

เพราะพลังขับเคลื่อนที่ยิ่งใหญ่ที่สุด ไม่ได้อยู่ที่ผู้นำเมืองไหนๆ หากแต่อยู่ที่ตัวเราว่าจะผลักดันเพื่อเปลี่ยนอนาคตอย่างไรให้เกิดความยั่งยืน
.
ทุกท่านสามารถติดตามความคืบหน้าของแต่ละเมืองที่เข้าร่วมโครงการเมืองน่าอยู่สู่โลกยั่งยืนได้เร็วๆ นี้ที่เพจ WWF-Thailand

 

ภาพ/ข่าว     ปชส.ท.นครนครสวรรค์

ธนิศา (พัช) สำนักข่าวภูมิภาค PM news TV