สถานีโทรทัศน์ Online ทั่วไทย ทั่วโลก
Breaking News

PMNEWS TV

นครสวรรค์ /// นักเรียนโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครนครสวรรค์คว้ารางวัลการแข่งขันทักษะทางวิชาการได้เป็นตัวแทนภาคเหนือร่วมแข่งขันระดับประเทศ ( ดูทีวี PM news TV บนมือถือทุกระบบได้ทั่วโลก ในเวปนี้)

Categories ข่าวการศึกษา Writed By montree
14 มิถุนายน 2562 08:01:34

นครสวรรค์     ///    นักเรียนโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครนครสวรรค์คว้ารางวัลการแข่งขันทักษะทางวิชาการได้เป็นตัวแทนภาคเหนือร่วมแข่งขันระดับประเทศ   ( ดูทีวี  PM  news TV  บนมือถือทุกระบบได้ทั่วโลก ในเวปนี้)

นายจิตตเกษมณ์ นิโรจน์ธนรัฐ นายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์    สนับสนุนนักเรียนโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครนครสวรรค์คว้ารางวัลการแข่งขันทักษะทางวิชาการได้เป็นตัวแทนภาคเหนือร่วมแข่งขันระดับประเทศ

นักเรียนโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครนครสวรรค์ เข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 17 ประจำปีงบประมาณ 2562 ระหว่างวันที่ 5-7 มิถุนายน 2562 ที่ผ่านมา ณ เทศบาลนครเชียงราย จังหวัดเชียงราย โดยผลการแข่งขันดังนี้
1.นักเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดไทรเหนือ ได้รางวัลชนะเลิศ วาดภาพระบายสี ม.1- ม.3
2.นักเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดจอมคีรีนาคพรต ได้รางวัล ชนะเลิศ การแข่งขัน หุ่นยนต์ อัตโนมัติ ม.1-ม.3
3.นักเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดสุคตวราราม ได้รางวัล รองชนะเลิศ อันดับที่ 1 กล่าวสุนทรพจน์ภาษาจีน ม.1-ม.3
4. นักเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดจอมคีรีนาคพรต ได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 การประกวดสื่อนวัตกรรมทางการศึกษา วิทยาศาสตร์
5.นักเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดวรนาถบรรพต ได้รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 โครงงานคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6

โดยนักเรียนที่ได้รับรางวัลจะได้เป็นตัวแทนระดับภาคเหนือ เข้าร่วมมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับประเทศ ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 7-10 สิงหาคม 2562 ณ เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด

 

ภาพ/ข่าว     ปชส.ท.นครนครสวรรค์

ธนิศา (พัช) สำนักข่าวภูมิภาค PM news TV