สถานีโทรทัศน์ Online ทั่วไทย ทั่วโลก
Breaking News

PMNEWS TV

เชียงใหม่ /// คุณบุปผา อุดล บริจาคเงินจำนวน 100,000 บาท สมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก( ดูทีวี PM news TV บนมือถือทุกระบบได้ทั่วโลก ในเวปนี้)

Categories สาระน่ารู้ Writed By montree
12 มิถุนายน 2562 07:42:40

เชียงใหม่   ///    คุณบุปผา อุดล บริจาคเงินจำนวน 100,000 บาท สมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก( ดูทีวี PM news TV  บนมือถือทุกระบบได้ทั่วโลก ในเวปนี้)

คุณบุปผา อุดล บริจาคเงินจำนวน 100,000 บาท สมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก เพื่อทุนภาควิชาออร์โทปิดิกส์ คณะแพทยศาสตร์ มช.โดยมี ผศ.นพ.ประสิทธิ์ วงศ์ตรีรัตนชัย รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ศ.คลินิก พญ. บุญสม ชัยมงคล กรรมการและเหรัญญิก มูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก พร้อมคณาจารย์และแพทย์จากภาควิชาออร์โทปิดิกส์ คณะแพทยศาสตร์ มช. ร่วมรับมอบ เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2562 ณ หอผู้ป่วยพิเศษ 10 อาคารเฉลิมพระบารมี คณะแพทยศาสตร์ มช.

ภาพ/ข่าว   ปชส.คณะแพทยศาสตร์ มช.