สถานีโทรทัศน์ Online ทั่วไทย ทั่วโลก
Breaking News

PMNEWS TV

นนทบุรี /// เทศบาลนครนครสวรรค์ร่วมสัมมนา รูปแบบการพัฒนาใหม่เพื่อการปรับปรุงฟื้นฟูเมืองและเศรษฐกิจนคร ( ดูทีวี PM news TV บนมือถือทุกระบบ ได้ทั่วโลก ในเวปนี้ )

Categories ข่าวราชการ Writed By montree
07 มิถุนายน 2562 08:10:33

นนทบุรี   ///      เทศบาลนครนครสวรรค์ร่วมสัมมนา รูปแบบการพัฒนาใหม่เพื่อการปรับปรุงฟื้นฟูเมืองและเศรษฐกิจนคร    ( ดูทีวี  PM  news TV  บนมือถือทุกระบบ ได้ทั่วโลก ในเวปนี้ )

 นายจิตตเกษมณ์ นิโรจน์ธนรัฐ นายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์ พร้อมด้วย นายสมศักดิ์ อรุณสุรัตน์ ประธานสภาเทศบาลนครนครสวรรค์ นายสมยศ นะลำเลียง นายสันติ คุณาวงศ์ นางสุภาพร แตงนารา นายเจษฎา ศรีประทักษ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครนครสวรรค์ คณะผู้บริหารเทศบาลนครนครสวรรค์ ผู้แทนภาคส่วนต่างๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ร่วมในการประชุมนานาชาติวิชาการผังเมืองครั้งที่ 5 ปี 2562

"การวางแผนยุทธศาสตร์ด้วยข้อตกลงร่วมกันของสังคม รูปแบบการพัฒนาใหม่เพื่อการปรับปรุงฟื้นฟูเมืองและเศรษฐกิจ" ซึ่งกำหนดจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 5-7 มิถุนายน 2562 ณ ศูนย์ประชุมโรงแรมริชมอนด์สไตลิส คอนเวนชั่น จ.นนทบุรี เพื่อศึกษา รวบรวมข้อมูลประกอบการวางแนวทางการพัฒนาพื้นที่ด้านต่างๆ ของเทศบาลนครนครสวรรค์

การสัมมนาประกอบด้วย การประชุมย่อย เพื่อรับทราบข้อมูลและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นในด้านต่างๆ อาทิ 
-การศึกษารูปแบบการพัฒนาระบบขนส่งมวลชนทางสาธารณะในพื้นที่เทศบาลนครเชียงใหม่ และผลกระทบต่อรูปแบบการเดินทางของประชาชน 
-การศึกษารูปแบบการพัฒนาระบบขนส่งมวลชนรอง
-การใช้ข้อมูลด้านประวัติศาสตร์และการท่องเที่ยวในการพัฒนาเมืองสมุทรสาคร 
-การจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจเมืองหาดใหญ่เพื่อยกระดับการพัฒนาศักยภาพการแข่งขันของเมือง 
-การพัฒนารูปแบบกิจกรรมด้านสุขภาพกับการใช้บริการเชิงพื้นที่สาธารณะที่สอดคล้องกับการเติบโตของเมืองอย่างชาญฉลาดของจังหวัดอุดรธานี 
-การสำรวจและวิเคราะห์บริบทการจัดการสิ่งแวดล้อมสีเขียวในเมืองนครราชสีมา โดยใช้กระบวนการ Urban Forestry

 

 ภาพ/ข่าว    ปชส.ท.นครนครสวรรค์

ธนิศา (พัช) สำนักข่าวภูมิภาค PM news TV