สถานีโทรทัศน์ Online ทั่วไทย ทั่วโลก
Breaking News

PMNEWS TV

นครสวรรค์ /// นายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์ สัมภาษณ์ ทางสวศ.นครสวรรค์ เรื่องการบริหารจัดการขยะอย่างเป็นระบบ ( ดูทีวี PM news TV บนมือถือทุกระบบทั่วโลก ได้ในเวปนี้)

Categories ข่าวราชการ Writed By montree
15 มีนาคม 2562 05:56:40

นครสวรรค์  ///   นายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์ สัมภาษณ์ ทางสวศ.นครสวรรค์  เรื่องการบริหารจัดการขยะอย่างเป็นระบบ     ( ดูทีวี PM news TV บนมือถือทุกระบบทั่วโลก ได้ในเวปนี้)

วันที่ 14 มีนาคม 2562 นายจิตตเกษมณ์ นิโรจน์ธนรัฐ นายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์ ให้สัมภาษณ์ ทางสวศ.นครสวรรค์ สำนักประชาสัมพันธ์ เขต 4 กรมประชาสัมพันธ์ เรื่องการบริหารจัดการขยะอย่างเป็นระบบ

ปัจจุบันมีขยะมูลฝอยชุมชนในเขตเทศบาลฯ และพื้นที่ใกล้เคียงวันละ 170 -200 ตัน ต่อวัน และมีขยะฝังกลบภายในศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยแบบฝังกลบถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล ณ ตำบลบ้านมะเกลือ ประมาณ 700,000 ตัน เทศบาลนครนครสวรรค์ จึงต้องปรับปรุงและพัฒนาระบบกำจัดขยะมูลฝอย เพิ่มความสามารถในการกำจัดขยะมูลฝอยให้เพียงพอต่อ ปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งทางเทศบาลนครนครสวรรค์ยังได้มีการรณรงค์ ให้ประชาชนมีการคัดแยกขยะและนำขยะที่สามารถรีไซเคิลได้กลับมาใช้ใหม่ ใช้อุปกรณ์หรือภาชนะแทนถุงพลาสติกหรือกล่องโฟม รวมถึงการขอความร่วมมือจากพ่อค้าแม่ค้าในการคัดแยกขยะอินทรีย์เศษผักผลไม้เพื่อนำมาปุ๋ยและน้ำหมัก โดยจะมีเจ้าหน้าที่จากไปทำการเก็บขยะอินทรีย์ซึ่งจะมีรถขยะอินทรีย์โดยเฉพาะ เพื่อร่วมด้วยช่วยกันลดปริมาณขยะรักษาสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืนต่อไป


 ภาพ/ข่าว   ปชส.ท.นครนครสวรรค์

ธนิศา  (พัช) สำนักข่าวภูมิภาค PM news TV

                   

E-Book

LATEST NEWS

BANNERS