สถานีโทรทัศน์ Online ทั่วไทย ทั่วโลก
Breaking News

PMNEWS TV

จังหวัดนครสวรรค์เชิญชวนร่วมงานวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2562 ( ดูทีวี PM news TV บนมือถือทุกระบบทั่วโลก ได้ในเวปนี้)

Categories ข่าวศิลปวัฒนธรรม Writed By montree
14 มีนาคม 2562 04:50:33

จังหวัดนครสวรรค์เชิญชวนร่วมงานวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2562 ( ดูทีวี PM news TV บนมือถือทุกระบบทั่วโลก ได้ในเวปนี้)

 จังหวัดนครสวรรค์เชิญชวนร่วมงานวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2562 ( ดูทีวี PM news TV บนมือถือทุกระบบทั่วโลก ได้ในเวปนี้)

โดยจังหวัดนครสวรรค์ กำหนดจัดงานวันท้องถิ่นไทย ในวันจันทร์ที่ 18 มีนาคม 2562 เวลา 07.30 น. ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชการที่ 5 เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณแห่งองค์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ที่ได้ทรงโปรดเกล้าฯ ให้มีการจัดตั้งสุขาภิบาลหัวเมืองแห่งแรก ณ ตำบลท่าฉลอม อันเป็นต้นกำเนิดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบต่างๆในปัจจุบัน นอกจากนั้น ยังคงประกอบพระราชกรณียกิจอันใหญ่หลวงนานัปการ เพื่อสร้างความมั่นคง มั่งคั่งและสร้างความร่มเย็นเป็นสุขแก่อาณาประชาราษฎร์และประเทศชาติ
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้ประกาศใช้ พระราชกำหนดสุขาภิบาลกรุงเทพฯ ร.ศ. 116 ขึ้น อันเป็นต้นแบบของการดำเนินงานสุขาภิบาล ตามที่ สมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพเสนอ จึงทรงตัดสินพระทัยประกาศตั้ง “สุขาภิบาลตำบลท่าฉลอม” ขึ้นเป็นสุขาภิบาลหัวเมืองนอกมณฑลกรุงเทพฯแห่งแรกของประเทศไทย เมื่อวันที่ 18 มีนาคม พ.ศ.2448 (ร.ศ.124) ทรงมีพระบรมราโชบายที่จะเปิดโอกาสแก่ประชาชนในท้องถิ่นให้มีส่วนร่วมในการบริหารราชการ ซึ่งจากผลการทดลองจัดตั้งสุขาภิบาลที่ท่าฉลอมแห่งนี้ ได้รับความสนใจจากประชาชนเป็นอย่างมาก จึงถือเป็นจุดเริ่มต้นของการกระจายอำนาจการปกครองของประเทศไทย วางรากฐานการพัฒนาท้องถิ่นให้มีความมั่นคงตราบจนถึงปัจจุบัน
การแต่งกาย ข้าราชการ เครื่องแบบสีกากีแขนยาวคอพับ สวมหมวก

 

ทีมข่าว / สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครสวรรค์

 ธนิศา  (พัช) สำนักข่าวภูมิภาค PM news TV

 

 

 

 

E-Book

LATEST NEWS

BANNERS