สถานีโทรทัศน์ Online ทั่วไทย ทั่วโลก
Breaking News

PMNEWS TV

นครสวรรค์ /// นายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์ ร่วมประชุมส่งเสริมองค์กรภาคีระดับท้องถิ่น บริการดูแลสุขภาพกลุ่มเด็กปฐมวัย ( ดูทีวี PM news TV บนมือถือทุกระบบทั่วโลก ได้ในเวปนี้)

Categories ข่าวราชการ Writed By montree
12 มีนาคม 2562 05:48:40

นครสวรรค์   ///      นายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์     ร่วมประชุมส่งเสริมองค์กรภาคีระดับท้องถิ่น บริการดูแลสุขภาพกลุ่มเด็กปฐมวัย  ( ดูทีวี PM news TV บนมือถือทุกระบบทั่วโลก ได้ในเวปนี้)

วันที่ 11 มีนาคม 2562 เวลา 09.30 น. ที่โรงแรมบ้านสวนรีสอร์ท จังหวัดนครสวรรค์ นายจิตตเกษมณ์ นิโรจน์ธนรัฐ นายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์ 
ร่วมในการประชุมส่งเสริมองค์กรภาคีระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ในการจัดบริการดูแลสุขภาพกลุ่มเด็กปฐมวัย เขต 3 นครสวรรค์ จัดโดยสำนักหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 3 นครสวรรค์

ทั้งนี้เทศบาลนครนครสวรรค์โดยการสนับสนุนของสำนักหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ให้ความสำคัญกับการพัฒนาระบบการดูแลเด็กปฐมวัย การดูแลสุขภาพอนามัยของเด็กในระดับปฐมวัย ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญที่จะส่งผลให้ศักยภาพเด็กเติบโตต่อไปอย่างมีคุณภาพชีวิตที่ดี ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลนครนครสวรรค์ ทั้ง 11 แห่ง จะมีการจัดการด้านสุขอนามัย การส่งเสริมการพัฒนาการของเด็กปฐมวัยในด้านต่างๆ อันจะเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งที่จะพัฒนาเด็กปฐมวัยให้เติบโตได้อย่างสมบูรณ์ทั้งด้านร่างกาย สติปัญญา และจิตใจ


ทีมข่าว /      ปชส.ท.นครนครสวรรค์

ธนิศา  (พัช) สำนักข่าวภูมิภาค PM news TV

 

E-Book

LATEST NEWS

BANNERS