สถานีโทรทัศน์ Online ทั่วไทย ทั่วโลก
Breaking News

PMNEWS TV

นครสวรรค์ /// นักท่องเที่ยวแห่ชม “พาสาน” สัญลักษณ์แห่งการมาเยือนจุดกำเนิดแม่น้ำเจ้าพระยา (ดูทีวี PM news TV บนมือถือทุกระบบทั่วโลก ได้ในเวปนี้)

Categories ข่าวท่องเที่ยว Writed By montree
10 มีนาคม 2562 07:24:50

นครสวรรค์  /// นักท่องเที่ยวแห่ชม “พาสาน” สัญลักษณ์แห่งการมาเยือนจุดกำเนิดแม่น้ำเจ้าพระยา  (ดูทีวี PM news TV บนมือถือทุกระบบทั่วโลก ได้ในเวปนี้)

นายจิตตเกษมณ์ นิโรจน์ธนรัฐ นายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์  เปิดเผยว่า มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวนครสวรรค์และต่างจังหวัด เที่ยวชมสถานที่ท่องเที่ยวที่งดงามทางธรรมชาติ แห่งใหม่ของจังหวัดนครสวรรค์  “พาสาน” สัญลักษณ์แห่งการมาเยือนจุดกำเนิดแม่น้ำเจ้าพระยา  กันอย่างคึกคัก

????ความเป็นมา
เมื่อปี 2549 เทศบาลนครนครสวรรค์ว่าจ้างบริษัทที่ปรึกษาเพื่อออกแบบวางผังพัฒนาพื้นที่เฉพาะในเขตเทศบาลนครนครสวรรค์ หนึ่งในหลายโครงการของการพัฒนาเมือง ได้กำหนดการพัฒนาที่ดินบริเวณรอบเกาะยม และที่ดินปลายเกาะยม ให้มีภูมิทัศน์เป็นเอกลักษณ์ที่โดดเด่นเป็นสัญลักษณ์ประจำเมือง

????จากโครงการดังกล่าวเทศบาลนครนครสวรรค์จึงมีแนวคิดในการจัดสร้างสัญลักษณ์ต้น แม่น้ำเจ้าพระยาที่บริเวณพื้นที่ปลายเกาะยม จากนั้นมาจึงได้มีการศึกษาอย่างจริงจัง พร้อมดำเนินการด้านต่าง ๆ ทั้ง การจัดทำประชาคมเพื่อรับฟังข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะจากประชาชน หน่วยงาน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ประกอบการจัดประกวดการออกแบบ โดยชมรมสถาปนิกสยามแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ การประชาสัมพันธ์ให้ทราบถึงรายละเอียดโครงการในโอกาสต่าง ๆ

☀️ที่ดินบริเวณปลายเกาะยมซึ่งจะนำมาพัฒนาภูมิทัศน์ดังกล่าวเป็นที่ดินของเอกชน มีเนื้อที่ประมาณ 3 ไร่ 48 ตารางวา ที่มีผู้บริจาคที่ดินให้เทศบาลแล้วจำนวน 1 ไร่ 30 ตารางวา จำเป็นต้องจัดซื้ออีกจำนวน 2 ไร่ 18 ตารางวา เป็นวงเงินประมาณ 8.5 ล้านบาท แต่ในช่วงเวลานั้นด้วยข้อจำกัดด้านระเบียบข้อกฎหมายการจัดสรรเงินงบประมาณ ค่าที่ดินที่เหมาะสมให้แก่เจ้าของกรรมสิทธิที่ดินเดิมซึ่งเทศบาลนคร นครสวรรค์ไม่สามารถดำเนินการได้ จึงมีภาคประชาสังคม ได้แก่ คณะกรรมการบริหารโครงการจัดหาที่ดิน และประกวดแบบ เพื่อสร้างสัญลักษณ์ ต้นเจ้าพระยา ชมรมรักษ์ต้นน้ำเจ้าพระยาได้ร่วมแสดงพลังเป็นแกนนำในการระดมทุน เพื่อจัดซื้อที่ดินจำนวนดังกล่าว ซึ่งเพื่อเป็นเกียรติแก่ผู้บริจาคที่ดิน คุณวรรณี ไชยประสิทธิ์ และผู้บริจาคทุนทรัพย์จากภาคส่วนต่างๆ เทศบาลนครนครสวรรค์จึงได้จัดพิธีรับมอบที่ดิน และพิธีลงนามสัญญาจ้างออกแบบ สัญลักษณ์อาคารต้นน้ำเจ้าพระยา เมื่อวันพุธที่ 16 มิถุนายน 2553 ณ อาคารเทศบาลนครนครสวรรค์ จากนั้นจึงได้มีการดำเนินการมาตามขั้นตอนและระเบียบต่างๆ ของทางราชการ โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการก่อสร้างจากกรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

????ซึ่งปัจจุบันเทศบาลนครนครสวรรค์กำลังเตรียมดำเนินการเพิ่มเติม ทั้งในส่วนของการแสดงข้อมูลประวัติศาสตร์ ประเพณี วัฒนธรรม ภายในตัวอาคาร อีกทั้งจะมีการติดตั้งระบบมัลติมีเดีย แสง สี เสียงที่สวยงาม ทันสมัยภายนอกอาคาร แต่ ณ เวลานี้ ทุกท่านก็สามารถเข้าไปเยี่ยมชมบริเวณโดยรอบได้ตั้งแต่เช้าไปจนถึงเวลาประมาณ 19.00 น.ของทุกวัน

????????ดังนั้นจึงถือได้ว่าหลายๆท่านมีส่วนร่วมในการ ทำให้ “พาสาน” อาคารสัญลักษณ์ต้นแม่น้ำเจ้าพระยาแห่งนี้ ก่อเกิดขึ้นมา เพื่อให้เป็นสถานที่สัญลักษณ์แห่งการมาเยือนจุดกำเนิดแม่น้ำเจ้าพระยา แม่น้ำสายหลักของประเทศไทย เป็นสถานที่ที่จะเชื้อเชิญนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย และต่างประเทศเข้ามาเยี่ยมเยือนจังหวัดนครสวรรค์ อันจะเป็นการเสริมสร้างเศรษฐกิจที่ดี และยั่งยืนให้แก่ประชาชนในท้องถิ่นในอนาคตต่อไป…

ทีมข่าว /      ปชส.ท.นครนครสวรรค์

ธนิศา  (พัช) สำนักข่าวภูมิภาค PM news TV

 

E-Book

LATEST NEWS

BANNERS