สถานีโทรทัศน์ Online ทั่วไทย ทั่วโลก
Breaking News

PMNEWS TV

นครสวรรค์ /// เทศบาลนครนครสวรรค์ จะดำเนินการล้างถังตกตะกอน ระบบผลิตน้ำประปา

Categories ข่าวทั่วไป Writed By montree
11 กุมภาพันธ์ 2562 06:43:20

นครสวรรค์   ///    เทศบาลนครนครสวรรค์ จะดำเนินการล้างถังตกตะกอน ระบบผลิตน้ำประปา

นายจิตตเกษมณ์ นิโรจน์ธนรัฐ นายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์  เรียน ท่านผู้ใช้น้ำประปา สำนักการประปาเทศบาลนครนครสวรรค์

ด้วยสำนักการประปาเทศบาลนครนครสวรรค์ จะดำเนินการล้างถังตกตะกอน ระบบผลิตน้ำประปา ตามรอบเวลา ซึ่งอาจมีผลกระทบทำให้น้ำประปาไหลอ่อนลง ในวันที่ 12 , 14 , 18 และ 21 กุมภาพันธ์ 2562 ระหว่างเวลา 09.00 – 15.00 น.

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขออภัยในความไม่สะดวกเป็นอย่างสูง มา ณ ที่นี้

ประปาขัดข้อง แจ้ง 056-212175 , 056-336669 ตลอด 24 ชั่วโมง

“ใช้น้ำประปาอย่างรู้ค่า เพื่อวันนี้ เผื่อวันหน้า”

 

ภาพ/ข่าว     ปชส.ท.นครนครสวรรค์

ธนิศา  (พัช) สำนักข่าวภูมิภาค PM news TV

E-Book

LATEST NEWS

BANNERS