สถานีโทรทัศน์ Online ทั่วไทย ทั่วโลก
Breaking News

PMNEWS TV

เชียงใหม่ /// ปปส.ภ.5 กำหนดขายทอดตลาดทรัพย์สินที่ไม่เหมาะสมจะเก็บรักษาไว้ ครั้งที่ 1/2562 ( ดูทีวี PM news TV ได้ในเวปนี้ บนมือถือทุกระบบได้ทั่วโลก)

Categories ข่าวราชการ Writed By montree
09 มกราคม 2562 08:24:33

 เชียงใหม่   ///    ปปส.ภ.5 กำหนดขายทอดตลาดทรัพย์สินที่ไม่เหมาะสมจะเก็บรักษาไว้ ครั้งที่ 1/2562    ( ดูทีวี PM news TV ได้ในเวปนี้ บนมือถือทุกระบบได้ทั่วโลก)

สำนักงาน ปปส.ภาค 5 กำหนดขายทอดตลาดทรัพย์สินที่ไม่เหมาะสมจะเก็บรักษาไว้ ครั้งที่ 1/2562 ประเภทยานพาหนะและอื่นๆ จำนวน 47 รายการ ในวันศุกร์ที่ 18 มกราคม 2562 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรภาคเหนือ จำกัด เลขที่ 230 หมู่ 1 ถนนคันคลองชลประทาน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (ใกล้กับสนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี)
1. ดูทรัพย์สินรายการที่ 1-13, 15-45 ได้ ณ ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรภาคเหนือ จำกัด เลขที่ 230 หมู่ 1 ถนนคันคลองชลประทาน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (ใกล้กับสนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี) ในวันพฤหัสบดีที่ 17 มกราคม 2562 ตั้งแต่เวลา 10.00-16.00 น. 
2. ดูทรัพย์สินรายการที่ 14 ได้ ณ สถานีตำรวจภูธรเชียงคำ ตำบลหย่วน อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา ในวันจันทร์ที่ 14 มกราคม 2562 ถึงวันพฤหัสบดีที่ 17 มกราคม 2562 ตั้งแต่เวลา 10.00-16.00 น. 
3. ดูทรัพย์สินรายการที่ 46-47 ได้ ณ บ้านเลขที่ 39 หมู่ที่ 13 ตำบลร่มเย็น อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา ในวันจันทร์ที่ 14 มกราคม 2562 ถึงวันพฤหัสบดีที่ 17 มกราคม 2562 ตั้งแต่เวลา 10.00-16.00 น. 
4. กำหนดการลงทะเบียนเข้าประมูลสู้ราคา ในวันพฤหัสบดีที่ 17 มกราคม 2562 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. และวันศุกร์ที่ 18 มกราคม 2562 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึงเวลา 10.00 น. และจะดำเนินการขายทอดตลาดในวันศุกร์ที่ 18 มกราคม 2562 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรภาคเหนือ จำกัด เลขที่ 230 หมู่ 1 ถนนคันคลองชลประทาน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (ใกล้กับสนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี)


ภาพ/ข่าว     ปชส .ปปส ภ 5

ธนิศา (พัช) สำนักข่าวภูมิภาค  PM news TV  เชียงใหม่

E-Book

LATEST NEWS

BANNERS