PMNEWS TV

เชียงใหม่  ///	บริจาคเงินจำนวน 50,000 บาท สมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก คณะแพทยศาสตร์ มช.เพื่อพระภิกษุสงฆ์อาพาธ

เชียงใหม่ /// บริจาคเงินจำนวน 50,000 บาท สมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก คณะแพทยศาสตร์ มช.เพื่อพระภิกษุสงฆ์อาพาธ

Read Full
เชียงใหม่  ///	บริจาคเงินจำนวน 50,000 บาท สมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก คณะแพทยศาสตร์ มช.เพื่อพระภิกษุสงฆ์อาพาธ

เชียงใหม่ /// บริจาคเงินจำนวน 50,000 บาท สมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก คณะแพทยศาสตร์ มช.เพื่อพระภิกษุสงฆ์อาพาธ

Read Full
เชียงใหม่  ///  ปางช้างแม่แตง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จัดอบรมการควบคุมช้างอาละวาด (ดู ทีวี PM news TV ได้ในเวปนี้บนมือถือทุกระบบได้ทั่วโลก )

เชียงใหม่ /// ปางช้างแม่แตง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จัดอบรมการควบคุมช้างอาละวาด (ดู ทีวี PM news TV ได้ในเวปนี้บนมือถือทุกระบบได้ทั่วโลก )

Read Full
เชียงใหม่  ///  ปางช้างแม่แตง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จัดอบรมการควบคุมช้างอาละวาด (ดู ทีวี PM news TV ได้ในเวปนี้บนมือถือทุกระบบได้ทั่วโลก )

เชียงใหม่ /// ปางช้างแม่แตง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จัดอบรมการควบคุมช้างอาละวาด (ดู ทีวี PM news TV ได้ในเวปนี้บนมือถือทุกระบบได้ทั่วโลก )

Read Full
นครสวรรค์  ///  เทศบาลนครนครสวรรค์ กำหนดเปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ โรงเรียนเทศบาลวัดจอมครีนาคพรต  (ดู ทีวี PM news TV ได้ในเวปนี้บนมือถือทุกระบบได้ทั่วโลก )

นครสวรรค์ /// เทศบาลนครนครสวรรค์ กำหนดเปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ โรงเรียนเทศบาลวัดจอมครีนาคพรต (ดู ทีวี PM news TV ได้ในเวปนี้บนมือถือทุกระบบได้ทั่วโลก )

Read Full
นครสวรรค์  ///  เทศบาลนครนครสวรรค์ กำหนดเปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ โรงเรียนเทศบาลวัดจอมครีนาคพรต  (ดู ทีวี PM news TV ได้ในเวปนี้บนมือถือทุกระบบได้ทั่วโลก )

นครสวรรค์ /// เทศบาลนครนครสวรรค์ กำหนดเปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ โรงเรียนเทศบาลวัดจอมครีนาคพรต (ดู ทีวี PM news TV ได้ในเวปนี้บนมือถือทุกระบบได้ทั่วโลก )

Read Full
นครสวรรค์  ///  รมช.มหาดไทย เยี่ยมชมบูธประชาสัมพันธ์โครงการก่อสร้างอาคารสัญลักษณ์ต้นแม่น้ำเจ้าพระยา (ดู ทีวี PM news TV ได้ในเวปนี้บนมือถือทุกระบบได้ทั่วโลก )

นครสวรรค์ /// รมช.มหาดไทย เยี่ยมชมบูธประชาสัมพันธ์โครงการก่อสร้างอาคารสัญลักษณ์ต้นแม่น้ำเจ้าพระยา (ดู ทีวี PM news TV ได้ในเวปนี้บนมือถือทุกระบบได้ทั่วโลก )

Read Full
 นครสวรรค์ /// นายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์ตรวจพื้นที่  สำหรับพิธีเปิดงานประเพณีตรุษจีนปากน้ำโพ  (ดู ทีวี PM news TV ได้ในเวปนี้บนมือถือทุกระบบได้ทั่วโลก )

นครสวรรค์ /// นายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์ตรวจพื้นที่ สำหรับพิธีเปิดงานประเพณีตรุษจีนปากน้ำโพ (ดู ทีวี PM news TV ได้ในเวปนี้บนมือถือทุกระบบได้ทั่วโลก )

Read Full
นครสวรรค์ /// นายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์ ร่วมรับชมและมอบเหรียญรางวัลกีฬาเทเบิลเทนนิส “ (ดู ทีวี PM news TV ได้ในเวปนี้บนมือถือทุกระบบได้ทั่วโลก )

นครสวรรค์ /// นายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์ ร่วมรับชมและมอบเหรียญรางวัลกีฬาเทเบิลเทนนิส “ (ดู ทีวี PM news TV ได้ในเวปนี้บนมือถือทุกระบบได้ทั่วโลก )

Read Full
นครสวรรค์ ///  นายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์ ตรวจและควบคุมการจัดเตรียมพื้นที่เพื่อจัดงานประเพณีตรุษจีน (ดู ทีวี PM news TV ได้ในเวปนี้บนมือถือทุกระบบได้ทั่วโลก )

นครสวรรค์ /// นายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์ ตรวจและควบคุมการจัดเตรียมพื้นที่เพื่อจัดงานประเพณีตรุษจีน (ดู ทีวี PM news TV ได้ในเวปนี้บนมือถือทุกระบบได้ทั่วโลก )

Read Full

E-Book

BANNERS

PRICE TODAY