PMNEWS TV

นครสวรรค์  /// เทศบาลนครนครสวรรค์ ขอเชิญชวนร่วมกันประดับตราสัญลักษณ์พร้อมธงชาติและธงตราสัญลักษณ์พระราชพิธีบรมราชาภิเษก (ดูทีวี PM news TV บนมือถือทุกระบบได้ทั่วโลก ในเวปนี้)

นครสวรรค์ /// เทศบาลนครนครสวรรค์ ขอเชิญชวนร่วมกันประดับตราสัญลักษณ์พร้อมธงชาติและธงตราสัญลักษณ์พระราชพิธีบรมราชาภิเษก (ดูทีวี PM news TV บนมือถือทุกระบบได้ทั่วโลก ในเวปนี้)

Read Full
นครสวรรค์  ///  นายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์ ส่งเสริมนักฟุตบอล เด็กเทศบาลฯ ติด 10 สุดยอดนักเตะเยาวชน บินฝึกฟุตบอล เลสเตอร์ ซิตี้ (ดูทีวี PM news TV บนมือถือทุกระบบได้ทั่วโลก ในเวปนี้)

นครสวรรค์ /// นายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์ ส่งเสริมนักฟุตบอล เด็กเทศบาลฯ ติด 10 สุดยอดนักเตะเยาวชน บินฝึกฟุตบอล เลสเตอร์ ซิตี้ (ดูทีวี PM news TV บนมือถือทุกระบบได้ทั่วโลก ในเวปนี้)

Read Full
นครสวรรค์  /// เทศบาลนครนครสวรรค์ เชิญ  “ปั่นปั่นปั่น.. พาเพลินเดินพาสาน ชมดอกซากุระบานบึงบอระเพ็ด

นครสวรรค์ /// เทศบาลนครนครสวรรค์ เชิญ “ปั่นปั่นปั่น.. พาเพลินเดินพาสาน ชมดอกซากุระบานบึงบอระเพ็ด " (ดูทีวี PM news TV บนมือถือทุกระบบได้ทั่วโลก ในเวปนี้)

Read Full
นครสวรรค์  ///  “อดีตรัฐมนตรีภิญโญ” ประธานในการประชุมใหญ่สามัญประจำปี พ.ศ.2561สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดนครสวรรค์ (ดูทีวี PM news TV บนมือถือทุกระบบ ได้ทั่วโลกในเวปนี้)

นครสวรรค์ /// “อดีตรัฐมนตรีภิญโญ” ประธานในการประชุมใหญ่สามัญประจำปี พ.ศ.2561สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดนครสวรรค์ (ดูทีวี PM news TV บนมือถือทุกระบบ ได้ทั่วโลกในเวปนี้)

Read Full
นครสวรรค์  /// สปร. ขอเชิญประชาชนร่วมประดับตราสัญลักษณ์พร้อมธงชาติและธงตราสัญลักษณ์พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 (ดูทีวี PM news TV บนมือถือทุกระบบได้ทั่วโลก ในเวปนี้)

นครสวรรค์ /// สปร. ขอเชิญประชาชนร่วมประดับตราสัญลักษณ์พร้อมธงชาติและธงตราสัญลักษณ์พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 (ดูทีวี PM news TV บนมือถือทุกระบบได้ทั่วโลก ในเวปนี้)

Read Full
นครสวรรค์  ///   เทศบาลนครนครสวรรค์ เดินหน้าพัฒนาคุณภาพชีวิตเมืองสีเขียว (ดูทีวี PM news TV บนมือถือทุกระบบได้ทั่วโลก ในเวปนี้)

นครสวรรค์ /// เทศบาลนครนครสวรรค์ เดินหน้าพัฒนาคุณภาพชีวิตเมืองสีเขียว (ดูทีวี PM news TV บนมือถือทุกระบบได้ทั่วโลก ในเวปนี้)

Read Full
นครสวรรค์ // นายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์ รับมอบเงิน เพื่อสมทบนำไปจัดซื้อที่ดินเพิ่มเติม ใช้ในการจัดสร้างองค์เจ้าแม่กวนอิม ( ดูทีวี PM news TV บนมือถือทุกระบบได้ทั่วโลก ในเวปนี้)

นครสวรรค์ // นายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์ รับมอบเงิน เพื่อสมทบนำไปจัดซื้อที่ดินเพิ่มเติม ใช้ในการจัดสร้างองค์เจ้าแม่กวนอิม ( ดูทีวี PM news TV บนมือถือทุกระบบได้ทั่วโลก ในเวปนี้)

Read Full
นครสวรรค์  ///  คุณพรพิมล พิชญกุล บริจาคเงินจำนวน 100,000 บาท เพื่อสมทบทุนจัดซื้ออุปกรณ์การแพทย์ให้กับ โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ แห่งใหม่( ดูทีวี PM news TV บนมือถือทุกระบบทั่วโลก ได้ในเวปนี้)

นครสวรรค์ /// คุณพรพิมล พิชญกุล บริจาคเงินจำนวน 100,000 บาท เพื่อสมทบทุนจัดซื้ออุปกรณ์การแพทย์ให้กับ โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ แห่งใหม่( ดูทีวี PM news TV บนมือถือทุกระบบทั่วโลก ได้ในเวปนี้)

Read Full
นครสวรรค์ ///  นายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์ สัมภาษณ์ ทางสวศ.นครสวรรค์ เรื่องการบริหารจัดการขยะอย่างเป็นระบบ   ( ดูทีวี PM news TV บนมือถือทุกระบบทั่วโลก ได้ในเวปนี้)

นครสวรรค์ /// นายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์ สัมภาษณ์ ทางสวศ.นครสวรรค์ เรื่องการบริหารจัดการขยะอย่างเป็นระบบ ( ดูทีวี PM news TV บนมือถือทุกระบบทั่วโลก ได้ในเวปนี้)

Read Full
จังหวัดนครสวรรค์เชิญชวนร่วมงานวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2562 ( ดูทีวี PM news TV บนมือถือทุกระบบทั่วโลก ได้ในเวปนี้)

จังหวัดนครสวรรค์เชิญชวนร่วมงานวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2562 ( ดูทีวี PM news TV บนมือถือทุกระบบทั่วโลก ได้ในเวปนี้)

Read Full

E-Book

BANNERS

PRICE TODAY