PMNEWS TV

นครสวรรค์ //  โครงการ “โรงเรียน กอช. 100%” พร้อมมอบเงินสนับสนุนนักเรียนในโครงการ ณ โรงเรียนพยุหะวิทยา

นครสวรรค์ // โครงการ “โรงเรียน กอช. 100%” พร้อมมอบเงินสนับสนุนนักเรียนในโครงการ ณ โรงเรียนพยุหะวิทยา

Read Full
นครสวรรค์  /// “นายกจิตตเกษมณ์”   เทศบาลฯ เชิญชวน Download แอพพลิเคชั่น ลดปัญหาขยะตกค้าง นคร..สวรรค์สวย เราต้องช่วยกัน

นครสวรรค์ /// “นายกจิตตเกษมณ์” เทศบาลฯ เชิญชวน Download แอพพลิเคชั่น ลดปัญหาขยะตกค้าง นคร..สวรรค์สวย เราต้องช่วยกัน

Read Full
นครสวรรค์ ///   เทศบาลนครนครสวรรค์ ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลเมืองปัตตานี

นครสวรรค์ /// เทศบาลนครนครสวรรค์ ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลเมืองปัตตานี

Read Full
นครสวรรค์ ///  ข้อคิด คติธรรม นำชีวิต พระเทพปริยัติเมธี

นครสวรรค์ /// ข้อคิด คติธรรม นำชีวิต พระเทพปริยัติเมธี

Read Full
คณะแพทยศาสตร์ มช. แถลงข่าว “ เปิดศูนย์ฝึกทักษะผ่าตัดเสมือนจริง แห่งแรกในภาคเหนือ ”

คณะแพทยศาสตร์ มช. แถลงข่าว “ เปิดศูนย์ฝึกทักษะผ่าตัดเสมือนจริง แห่งแรกในภาคเหนือ ”

Read Full
นครสวรรค์  ///  การจัดระเบียบทางเท้าในเขตเทศบาลนครนครสวรรค์  ( ดูทีวี PM news TV บนมือถือทุกระบบได้ทั่โลก ในเวปนี้ )

นครสวรรค์ /// การจัดระเบียบทางเท้าในเขตเทศบาลนครนครสวรรค์ ( ดูทีวี PM news TV บนมือถือทุกระบบได้ทั่โลก ในเวปนี้ )

Read Full
เชียงใหม่  ///  ปางช้างแม่แตง เข้าเยี่ยมรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อหารือและขอข้อแนะนำเกี่ยวกับสถานการณ์การท่องเที่ยวในปัจจุบัน

เชียงใหม่ /// ปางช้างแม่แตง เข้าเยี่ยมรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อหารือและขอข้อแนะนำเกี่ยวกับสถานการณ์การท่องเที่ยวในปัจจุบัน

Read Full
เชียงใหม่ ///  คุณวิชัย ปุญญะยันต์ แห่งวงพิงค์แพนเตอร์ ผู้แทนมูลนิธิร่วมกตัญญู บริจาคเงินจำนวน 500,000 บาท

เชียงใหม่ /// คุณวิชัย ปุญญะยันต์ แห่งวงพิงค์แพนเตอร์ ผู้แทนมูลนิธิร่วมกตัญญู บริจาคเงินจำนวน 500,000 บาท

Read Full
นครสวรรค์  /// เทศบาลนครนครสวรรค์ จัดกิจกรรมส่งเสริมการใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน ส่งเสริมการออกกำลังกายและลดภาวะโลกร้อน ลดการใช้พลังงาน ประจำเดือนกันยายน 2562 ( ดูทีวี  PM news TV บนมือถือทุกระบบได้ทั่วโลก ในเวปนี้ )

นครสวรรค์ /// เทศบาลนครนครสวรรค์ จัดกิจกรรมส่งเสริมการใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน ส่งเสริมการออกกำลังกายและลดภาวะโลกร้อน ลดการใช้พลังงาน ประจำเดือนกันยายน 2562 ( ดูทีวี PM news TV บนมือถือทุกระบบได้ทั่วโลก ในเวปนี้ )

Read Full
นครสวรรค์  ///    เทศบาลนครนครสวรรค์   แจ้ง หยุดจ่ายน้ำประปา (ชั่วคราว) บริเวณซอยวัชระ (9 กันยายน 2562) ( ดูทีวี  PM news TV บนมือถือทุกระบบได้ทั่วโลก ในเวปนี้ )

นครสวรรค์ /// เทศบาลนครนครสวรรค์ แจ้ง หยุดจ่ายน้ำประปา (ชั่วคราว) บริเวณซอยวัชระ (9 กันยายน 2562) ( ดูทีวี PM news TV บนมือถือทุกระบบได้ทั่วโลก ในเวปนี้ )

Read Full

E-Book

BANNERS

PRICE TODAY