PMNEWS TV

เชียงใหม่  ///   คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. มอบโล่รางวัลนักศึกษาแพทย์ดีเด่นในเชิงคุณธรรม ของแพทยสภา ประจำปี 2562

เชียงใหม่ /// คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. มอบโล่รางวัลนักศึกษาแพทย์ดีเด่นในเชิงคุณธรรม ของแพทยสภา ประจำปี 2562

Read Full
เชียงใหม่ ///  คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. มอบโล่เพื่อเป็นเกียรติและแสดงความขอบคุณ รศ.พญ.จันทิมา เอื้อตรงจิตต์ หัวหน้าภาควิชารังสีวิทยา

เชียงใหม่ /// คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. มอบโล่เพื่อเป็นเกียรติและแสดงความขอบคุณ รศ.พญ.จันทิมา เอื้อตรงจิตต์ หัวหน้าภาควิชารังสีวิทยา

Read Full
นครสวรรค์  ///  นายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์ มอบทุนการศึกษา มูลนิธิการศึกษา SET (Supporting Education in Thailand) ณ (ดูทีวี PM news TV บนมือถือทุกระบบได้ทั่วโลก ในเวปนี้ )

นครสวรรค์ /// นายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์ มอบทุนการศึกษา มูลนิธิการศึกษา SET (Supporting Education in Thailand) ณ (ดูทีวี PM news TV บนมือถือทุกระบบได้ทั่วโลก ในเวปนี้ )

Read Full
นครสวรรค์  ///  นายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์ ต้อนรับนักเตะ

นครสวรรค์ /// นายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์ ต้อนรับนักเตะ "ฟ็อกซ์ ฮันท์ เยาวชนเลสเตอร์ อุ่นเครื่อง จังหวัดนครสวรรค์" ( ดูทีวี PM news TV บนมือถือทุกระบบได้ทั่วโลก ในเวปนี้ )

Read Full
นครสวรรค์ ///  ข้อคิด คติธรรม นำชีวิต พระเทพปริยัติเมธี

นครสวรรค์ /// ข้อคิด คติธรรม นำชีวิต พระเทพปริยัติเมธี

Read Full
เชียงใหม่  ///  เชียงใหม่ไนท์ซาฟารีเชิญร่วมโหวตผลงานการออกแบบของที่ระลึกจากวัสดุธรรมชาติ ชิงเงินรางวัลมูลค่ากว่า 6,000 บาท

เชียงใหม่ /// เชียงใหม่ไนท์ซาฟารีเชิญร่วมโหวตผลงานการออกแบบของที่ระลึกจากวัสดุธรรมชาติ ชิงเงินรางวัลมูลค่ากว่า 6,000 บาท

Read Full
นครสวรรค์  /// นายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์ เปิดกิจกรรมศูนย์พัฒนาครอบครัวชุมชนในเขตเทศบาลนครนครสวรรค์ (ดูทีวี PM news TV บนมือถือทุกระบบได้ทั่วโลก ในเวปนี้)

นครสวรรค์ /// นายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์ เปิดกิจกรรมศูนย์พัฒนาครอบครัวชุมชนในเขตเทศบาลนครนครสวรรค์ (ดูทีวี PM news TV บนมือถือทุกระบบได้ทั่วโลก ในเวปนี้)

Read Full
นครสวรรค์  ///   นายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์ ตรวจโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณเกาะญวน  (ดูทีวี PM  news TV บนมือถือทุกระบบได้ทั่วโลก ในเวปนี้)

นครสวรรค์ /// นายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์ ตรวจโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณเกาะญวน (ดูทีวี PM news TV บนมือถือทุกระบบได้ทั่วโลก ในเวปนี้)

Read Full
นครสวรรค์  ///  เทศบาลนครนครสวรรค์ สรุปผลการแข่งขันกีฬาโรงเรียนกีฬาแห่งประเทศไทยครั้งที่ 22 ขอนแก่นเกมส์ โรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครสวรรค์  (ดูทีวี PM  news TV บนมือถือทุกระบบได้ทั่วโลก ในเวปนี้)

นครสวรรค์ /// เทศบาลนครนครสวรรค์ สรุปผลการแข่งขันกีฬาโรงเรียนกีฬาแห่งประเทศไทยครั้งที่ 22 ขอนแก่นเกมส์ โรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครสวรรค์ (ดูทีวี PM news TV บนมือถือทุกระบบได้ทั่วโลก ในเวปนี้)

Read Full
นครสวรรค์  ///  ข้อคิด คติธรรม นำชีวิต พระเทพปริยัติเมธี เจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์ (ดูทีวี  P M news TV บนมือถือทุกระบบได้ทั่วโลก)

นครสวรรค์ /// ข้อคิด คติธรรม นำชีวิต พระเทพปริยัติเมธี เจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์ (ดูทีวี P M news TV บนมือถือทุกระบบได้ทั่วโลก)

Read Full

E-Book

BANNERS

PRICE TODAY