PMNEWS TV

นครสวรรค์ ///  กรมป่าไม้ ร่วมกันตรวจนับไม้ของกลาง

นครสวรรค์ /// กรมป่าไม้ ร่วมกันตรวจนับไม้ของกลาง

Read Full
นครสวรรค์ ///  มีอาวุธปืนไว้ในครอบครอง

นครสวรรค์ /// มีอาวุธปืนไว้ในครอบครอง

Read Full
นครสวรรค์ /// ตรวจสอบ กรณีมีการร้องเรียนบุกรุกที่สาธารณประโยชน์

นครสวรรค์ /// ตรวจสอบ กรณีมีการร้องเรียนบุกรุกที่สาธารณประโยชน์

Read Full
เป็นประธานในการประชุม คณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาโรงเรียนกีฬาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 20 นครสวรรค์พลบดีเกมส์

เป็นประธานในการประชุม คณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาโรงเรียนกีฬาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 20 นครสวรรค์พลบดีเกมส์

Read Full
 นครสวรรค์ ///  ทำประกันความเสี่ยงไร่นา เสียหาย ที่ทำไว้กับ ธกส สาขาหนองบัว ซึ่งชาวบ้านได้เข้าร่วมโครงการแต่กับ ไม่ได้รับเงินช่วยเหลือ

นครสวรรค์ /// ทำประกันความเสี่ยงไร่นา เสียหาย ที่ทำไว้กับ ธกส สาขาหนองบัว ซึ่งชาวบ้านได้เข้าร่วมโครงการแต่กับ ไม่ได้รับเงินช่วยเหลือ

Read Full
ผู้อำนวยการสวนสัตว์เชียงใหม่ พร้อมด้วยพนักงานร่วมแสดงความ

ผู้อำนวยการสวนสัตว์เชียงใหม่ พร้อมด้วยพนักงานร่วมแสดงความ

Read Full
อบรมครูด้วยระบบทางไกลโครงการบูรณาการสะเต็มศึกษาที่นครสวรรค์

อบรมครูด้วยระบบทางไกลโครงการบูรณาการสะเต็มศึกษาที่นครสวรรค์

Read Full
นครสวรรค์ ///  ร่วมกันตักบาตร ทำบุญ ถวายภัตตาหาร

นครสวรรค์ /// ร่วมกันตักบาตร ทำบุญ ถวายภัตตาหาร

Read Full
มอบเครื่องอุปโภค บริโภค

มอบเครื่องอุปโภค บริโภค

Read Full

E-Book

BANNERS

PRICE TODAY