PMNEWS TV

นครสวรรค์ /// แก้ไขการระบายน้ำจากลำคลองที่ล้นเข้าท่วมนา

นครสวรรค์ /// แก้ไขการระบายน้ำจากลำคลองที่ล้นเข้าท่วมนา

Read Full
นครสวรรค์ /// ตรวจเยี่ยมโครงการแก้ไขปัญหาผู้เสพยาเสพติดระบบสมัครใจ ในรูปแบบค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ศูนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัดนครสวรรค์ รุ่นที่ 5

นครสวรรค์ /// ตรวจเยี่ยมโครงการแก้ไขปัญหาผู้เสพยาเสพติดระบบสมัครใจ ในรูปแบบค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ศูนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัดนครสวรรค์ รุ่นที่ 5

Read Full
นครสวรรค์ ///  การท่องเที่ยวพร้อมนำนครสวรรค์เป็นเมืองพักผ่อนมิใช่เมืองผ่าน สร้างเศรษฐกิจรุ่งเรือง

นครสวรรค์ /// การท่องเที่ยวพร้อมนำนครสวรรค์เป็นเมืองพักผ่อนมิใช่เมืองผ่าน สร้างเศรษฐกิจรุ่งเรือง

Read Full
นครสวรรค์ /// ตรวจสอบสังเกตุการณ์สนามชนไก่บ้านเขาดิน

นครสวรรค์ /// ตรวจสอบสังเกตุการณ์สนามชนไก่บ้านเขาดิน

Read Full
นครสวรรค์ /// เปิดประตูเร่งระบายน้ำลงแม่น้ำ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในขั้นต้น

นครสวรรค์ /// เปิดประตูเร่งระบายน้ำลงแม่น้ำ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในขั้นต้น

Read Full
นครสวรรค์ /// ประชุมสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สามัญศึกษานครสวรรค์ จำกัด

นครสวรรค์ /// ประชุมสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สามัญศึกษานครสวรรค์ จำกัด

Read Full
นครสวรรค์ /// โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ บริเวณเทือกเขาพระ

นครสวรรค์ /// โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ บริเวณเทือกเขาพระ

Read Full
นครสวรรค์  /// โรงเรียนกีฬา สังกัดสถาบันการพลศึกษา ทำการคัดนักเตะร่วมศึกแดนจิงโจ้

นครสวรรค์ /// โรงเรียนกีฬา สังกัดสถาบันการพลศึกษา ทำการคัดนักเตะร่วมศึกแดนจิงโจ้

Read Full
นครสวรรค์ /// ตรวจสอบเส้นทางระบายน้ำ และให้ความ ช่วยเหลือประชาชน

นครสวรรค์ /// ตรวจสอบเส้นทางระบายน้ำ และให้ความ ช่วยเหลือประชาชน

Read Full
นครสวรรค์ /// บูรณาการป้องปรามกวดขันวินัยจราจร

นครสวรรค์ /// บูรณาการป้องปรามกวดขันวินัยจราจร

Read Full

E-Book

BANNERS

PRICE TODAY