PMNEWS TV

นครสวรรค์ /// การเตรียมความพร้อมในการรับมืออุทกภัย,ยาเสพติด

นครสวรรค์ /// การเตรียมความพร้อมในการรับมืออุทกภัย,ยาเสพติด

Read Full
เชียงใหม่ ///  ความคืบหน้าคดีแก๊งนกฮูกแม่ฮ่องสอน

เชียงใหม่ /// ความคืบหน้าคดีแก๊งนกฮูกแม่ฮ่องสอน

Read Full
เชียงใหม่ ///  แบลคมอร์ส เพิ่มองค์ความรู้การแพทย์ผสมผสานเภสัชกรเชียงใหม่

เชียงใหม่ /// แบลคมอร์ส เพิ่มองค์ความรู้การแพทย์ผสมผสานเภสัชกรเชียงใหม่

Read Full
นครสวรรค์ ///  นักเรียนโรงเรียนนครสวรรค์ได้เป็นตัวแทนประเทศไทยไปแข่งขันที่ประเทศสิงคโปร

นครสวรรค์ /// นักเรียนโรงเรียนนครสวรรค์ได้เป็นตัวแทนประเทศไทยไปแข่งขันที่ประเทศสิงคโปร

Read Full
เชียงใหม่ ////  สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) เดินหน้ายกระดับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว เส้นทางหางดง – สะเมิง ต่อเนื่อง ชวนสัมผัสแหล่งท่องเที่ยวโครงการหลวง

เชียงใหม่ //// สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) เดินหน้ายกระดับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว เส้นทางหางดง – สะเมิง ต่อเนื่อง ชวนสัมผัสแหล่งท่องเที่ยวโครงการหลวง

Read Full
ลำปาง /// โครงการ

ลำปาง /// โครงการ "นครลำปาง สู่ความเป็นเมืองอารยสถาปัตย์ เมืองท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล

Read Full
ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ร่วมกันจัดกิจกรรม รวมใจภักดิ์น้อมใจประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์

ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ร่วมกันจัดกิจกรรม รวมใจภักดิ์น้อมใจประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์

Read Full
นครสวรรค์ ///   ตรวจร้านซ่อมรถจักรยานยนต์

นครสวรรค์ /// ตรวจร้านซ่อมรถจักรยานยนต์

Read Full
นครสวรรค์ /// ร่วมการประชุมโต๊ะข่าว ประจำเดือน มิ.ย.

นครสวรรค์ /// ร่วมการประชุมโต๊ะข่าว ประจำเดือน มิ.ย.

Read Full
 นครสวรรค์ /// ออกติดตามผู้ผ่านการอบรมฟื้นฟูยาเสพติด

นครสวรรค์ /// ออกติดตามผู้ผ่านการอบรมฟื้นฟูยาเสพติด

Read Full

E-Book

BANNERS

PRICE TODAY