PMNEWS TV

นครสวรรค์ /// โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ บริเวณเทือกเขาพระ

นครสวรรค์ /// โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ บริเวณเทือกเขาพระ

Read Full
นครสวรรค์  /// โรงเรียนกีฬา สังกัดสถาบันการพลศึกษา ทำการคัดนักเตะร่วมศึกแดนจิงโจ้

นครสวรรค์ /// โรงเรียนกีฬา สังกัดสถาบันการพลศึกษา ทำการคัดนักเตะร่วมศึกแดนจิงโจ้

Read Full
นครสวรรค์ /// ตรวจสอบเส้นทางระบายน้ำ และให้ความ ช่วยเหลือประชาชน

นครสวรรค์ /// ตรวจสอบเส้นทางระบายน้ำ และให้ความ ช่วยเหลือประชาชน

Read Full
นครสวรรค์ /// บูรณาการป้องปรามกวดขันวินัยจราจร

นครสวรรค์ /// บูรณาการป้องปรามกวดขันวินัยจราจร

Read Full
เชียงราย ///  มร.ชร.จับมือเอกชนโชว์สุดยอดนวัตกรรม ไอลอนแมน”

เชียงราย /// มร.ชร.จับมือเอกชนโชว์สุดยอดนวัตกรรม ไอลอนแมน”

Read Full
นครสวรรค์ /// สำรวจความเสียหายสะพานข้ามคลองห้วยชัน

นครสวรรค์ /// สำรวจความเสียหายสะพานข้ามคลองห้วยชัน

Read Full
เชียงราย /// จัดเวทีเสวนาในโครงกางสร้างความเข้มแข็งสู่การปฏิรูปสังคม

เชียงราย /// จัดเวทีเสวนาในโครงกางสร้างความเข้มแข็งสู่การปฏิรูปสังคม

Read Full
เชียงใหม่ ///  สวนสัตว์เชียงใหม่เฮ! เช้าวันนี้ 19 พ.ค. 60 สวนสัตว์เชียงใหม่ได้รับสมาชิกเกิดใหม่ เป็นลูกกวางผา หรือ ม้าเทวดา เป็นสัตว์ป่าสงวนของไทย จำนวน 1 ตัว

เชียงใหม่ /// สวนสัตว์เชียงใหม่เฮ! เช้าวันนี้ 19 พ.ค. 60 สวนสัตว์เชียงใหม่ได้รับสมาชิกเกิดใหม่ เป็นลูกกวางผา หรือ ม้าเทวดา เป็นสัตว์ป่าสงวนของไทย จำนวน 1 ตัว

Read Full
นครสวรรค์ /// นำสิ่งของเครื่องนุ่งห่มมาแจกให้แก่ผู้ด้อยโอกาส

นครสวรรค์ /// นำสิ่งของเครื่องนุ่งห่มมาแจกให้แก่ผู้ด้อยโอกาส

Read Full
ลำปาง /// หน่วยแพทย์เคลื่อนที่บริการประชาชน

ลำปาง /// หน่วยแพทย์เคลื่อนที่บริการประชาชน

Read Full

E-Book

BANNERS

PRICE TODAY