PMNEWS TV

รับฟังการตรวจราชการ ของผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯ

รับฟังการตรวจราชการ ของผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯ

Read Full
นครสวรรค์ ///  ดำเนินการซ้อมแผนเผชิญเหตุ ตามมาตรการป้องกันและระงับเหตุร้าย

นครสวรรค์ /// ดำเนินการซ้อมแผนเผชิญเหตุ ตามมาตรการป้องกันและระงับเหตุร้าย

Read Full
นครสวรรค์ ///  ตรวจสอบสถานการณ์น้ำพื้นที่ ต.บางเคียน อ.ชุมแสง

นครสวรรค์ /// ตรวจสอบสถานการณ์น้ำพื้นที่ ต.บางเคียน อ.ชุมแสง

Read Full
นครสวรรค์ ///  เกษตรจังหวัดนครสวรรค์จัดประกวดศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนดีเด่นระดับจังหวัด

นครสวรรค์ /// เกษตรจังหวัดนครสวรรค์จัดประกวดศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนดีเด่นระดับจังหวัด

Read Full
การประชุมแนวทางการพัฒนาฟุตบอลเยาวชนของประเทศทั้งระบบ

การประชุมแนวทางการพัฒนาฟุตบอลเยาวชนของประเทศทั้งระบบ

Read Full
เชียงใหม่   ///  มทร.ล้านนาปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 2560

เชียงใหม่ /// มทร.ล้านนาปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 2560

Read Full
เชียงใหม่   //// คณะสวนสัตว์เชียงใหม่ร่วมกิจกรรม

เชียงใหม่ //// คณะสวนสัตว์เชียงใหม่ร่วมกิจกรรม "โครงการจิตอาสาประดิษฐ์ ดอกไม้จันทร์พระราชทาน

Read Full
เชียงใหม่   ////  สวนสัตว์เชียงใหม่เปิดส่วนจัดแสดงใหม่ “คาปิบารา” (Capybara) หนูยักษ์จากอเมริกาใต้ สัตว์ฟันแทะที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก

เชียงใหม่ //// สวนสัตว์เชียงใหม่เปิดส่วนจัดแสดงใหม่ “คาปิบารา” (Capybara) หนูยักษ์จากอเมริกาใต้ สัตว์ฟันแทะที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก

Read Full
 นครสวรรค์ ///  สำรวจริมคลองหว้ามีการกัดเซาะตลิ่งเส้นทางไปนา ความยาวประมาณ ๑๕ เมตร

นครสวรรค์ /// สำรวจริมคลองหว้ามีการกัดเซาะตลิ่งเส้นทางไปนา ความยาวประมาณ ๑๕ เมตร

Read Full
นครสวรรค์ /// กรมชลประทานร่วมกับจังหวัดนครสวรรค์และมณฑลทหาร บก ที่ 31 แก้ปัญหาน้ำท่วมอำเภอลาดยาว

นครสวรรค์ /// กรมชลประทานร่วมกับจังหวัดนครสวรรค์และมณฑลทหาร บก ที่ 31 แก้ปัญหาน้ำท่วมอำเภอลาดยาว

Read Full

E-Book

BANNERS

PRICE TODAY