PMNEWS TV

สถาบันวิจัยแบลคมอร์ส โดยผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศเดินสายเพิ่มองค์ความรู้การแพทย์แบบผสมผสานให้กับเภสัชกรเชียงใหม่

สถาบันวิจัยแบลคมอร์ส โดยผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศเดินสายเพิ่มองค์ความรู้การแพทย์แบบผสมผสานให้กับเภสัชกรเชียงใหม่

Read Full
 เชียงใหม่  //// สำนักงานพัฒนาพิงคนคร ประชุมขับเคลื่อนโครงการบูรณาการ เพื่อยกระดับส่งเสริมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ในเส้นทางหางดง – สะเมิง

เชียงใหม่ //// สำนักงานพัฒนาพิงคนคร ประชุมขับเคลื่อนโครงการบูรณาการ เพื่อยกระดับส่งเสริมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ในเส้นทางหางดง – สะเมิง

Read Full
 เชียงใหม่  //// สำนักงานพัฒนาพิงคนคร ประชุมขับเคลื่อนโครงการบูรณาการ เพื่อยกระดับและส่งเสริมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ในเส้นทางหางดง - สะเมิง

เชียงใหม่ //// สำนักงานพัฒนาพิงคนคร ประชุมขับเคลื่อนโครงการบูรณาการ เพื่อยกระดับและส่งเสริมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ในเส้นทางหางดง - สะเมิง

Read Full
เชียงใหม่  //// อาจารย์มทร.ล้านนานำค่านิยมหลักแปลงสู่การประเมินตนเองตามหลักธรรมาภิบาล

เชียงใหม่ //// อาจารย์มทร.ล้านนานำค่านิยมหลักแปลงสู่การประเมินตนเองตามหลักธรรมาภิบาล

Read Full
นครสวรรค์  ///  สัมมนาเชิงปฏิบัติการรับฟังความคิดเห็นการทำงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร

นครสวรรค์ /// สัมมนาเชิงปฏิบัติการรับฟังความคิดเห็นการทำงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร

Read Full
นครสวรรค์  ///  เยี่ยมเยียนมอบถุงยังชีพให้กับผู้ประสบภัยที่โดนวาตภัย

นครสวรรค์ /// เยี่ยมเยียนมอบถุงยังชีพให้กับผู้ประสบภัยที่โดนวาตภัย

Read Full
นครสวรรค์  /// ฝนตกหนักระบายไม่ทันล้นคลองบางเคียนท่วมนาข้าว 1,500 ไร่

นครสวรรค์ /// ฝนตกหนักระบายไม่ทันล้นคลองบางเคียนท่วมนาข้าว 1,500 ไร่

Read Full
นครสวรรค์ /// ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจและสำรวจบ้านเรือนที่โดนวาตภัย

นครสวรรค์ /// ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจและสำรวจบ้านเรือนที่โดนวาตภัย

Read Full
ลำปาง ////  หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ รพ.ค่ายสุรศักดิ์มนตรี สนับสนุน บก.กกล.รส.จว.ล.พ.

ลำปาง //// หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ รพ.ค่ายสุรศักดิ์มนตรี สนับสนุน บก.กกล.รส.จว.ล.พ.

Read Full
เชียงใหม่ /// ลูกโคอาล่าสวนสัตว์เชียงใหม่ เลิกกินนมและออกจากถุงหน้าท้องแม่แล้ว

เชียงใหม่ /// ลูกโคอาล่าสวนสัตว์เชียงใหม่ เลิกกินนมและออกจากถุงหน้าท้องแม่แล้ว

Read Full

E-Book

BANNERS

PRICE TODAY