PMNEWS TV

นครสวรรค์  ///  เทศบาลนครนครสวรรค์ รับสมัครคัดเลือกนักเรียนความสามารถพิเศษด้านกีฬาฟุตบอล (ดู ทีวี PM news TV ได้ในเวปนี้บนมือถือทุกระบบได้ทั่วโลก )

นครสวรรค์ /// เทศบาลนครนครสวรรค์ รับสมัครคัดเลือกนักเรียนความสามารถพิเศษด้านกีฬาฟุตบอล (ดู ทีวี PM news TV ได้ในเวปนี้บนมือถือทุกระบบได้ทั่วโลก )

Read Full
เชียงใหม่  ///  ปางช้างแม่แตง

เชียงใหม่ /// ปางช้างแม่แตง " ต้อนรับคณะสสทน.17 จังหวัดภาคเหนือ (ดู ทีวี PM news TV ได้ในเวปนี้บนมือถือทุกระบบได้ทั่วโลก )

Read Full
นครสวรรค์ /// ผลการเข้าร่วมกิจกรรม มหกรรมความสามารถศิลปหัตถกรรมและเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับชาติ (ดู ทีวี PM news TV ได้ในเวปนี้บนมือถือทุกระบบได้ทั่วโลก )

นครสวรรค์ /// ผลการเข้าร่วมกิจกรรม มหกรรมความสามารถศิลปหัตถกรรมและเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับชาติ (ดู ทีวี PM news TV ได้ในเวปนี้บนมือถือทุกระบบได้ทั่วโลก )

Read Full
เชียงใหม่   /// ปปส.ภ.5 ร่วมพิธีเปิดและเป็นวิทยากรโครงการ “รด. จิตอาสา ต้านภัยยาเสพติด” (ดู ทีวี PM news TV ได้ในเวปนี้บนมือถือทุกระบบได้ทั่วโลก )

เชียงใหม่ /// ปปส.ภ.5 ร่วมพิธีเปิดและเป็นวิทยากรโครงการ “รด. จิตอาสา ต้านภัยยาเสพติด” (ดู ทีวี PM news TV ได้ในเวปนี้บนมือถือทุกระบบได้ทั่วโลก )

Read Full
นครสวรรค์ /// เทศบาลนครนครสวรรค์ ลงพื้นที่ภาคสนามซ้อมแผนรับเหตุเพลิงไหม้ (ดู ทีวี PM news TV ได้ในเวปนี้บนมือถือทุกระบบได้ทั่วโลก )

นครสวรรค์ /// เทศบาลนครนครสวรรค์ ลงพื้นที่ภาคสนามซ้อมแผนรับเหตุเพลิงไหม้ (ดู ทีวี PM news TV ได้ในเวปนี้บนมือถือทุกระบบได้ทั่วโลก )

Read Full
เชียงใหม่  ///  สวัสดีปีใหม่ 2562 ร่วมหารือแนวทางการพัฒนาการศึกษาร่วมกันกับทางมหาวิทยาลัย  (ดู ทีวี PM news TV ได้ในเวปนี้บนมือถือทุกระบบได้ทั่วโลก )

เชียงใหม่ /// สวัสดีปีใหม่ 2562 ร่วมหารือแนวทางการพัฒนาการศึกษาร่วมกันกับทางมหาวิทยาลัย (ดู ทีวี PM news TV ได้ในเวปนี้บนมือถือทุกระบบได้ทั่วโลก )

Read Full
นครสวรรค์  /เทศบาลนครนครสวรรค์ รับฟังความเห็นของประชาชนในพื้นที่เป็นหลัก โครงการศึกษาพัฒนาพื้นที่บริเวณเกาะญวนโดยกรมโยธาฯ (ดู ทีวี PM news TV ได้ในเวปนี้บนมือถือทุกระบบได้ทั่วโลก )

นครสวรรค์ /เทศบาลนครนครสวรรค์ รับฟังความเห็นของประชาชนในพื้นที่เป็นหลัก โครงการศึกษาพัฒนาพื้นที่บริเวณเกาะญวนโดยกรมโยธาฯ (ดู ทีวี PM news TV ได้ในเวปนี้บนมือถือทุกระบบได้ทั่วโลก )

Read Full
 เชียงใหม่  ///  ปปส.ภ.5 กำหนดขายทอดตลาดทรัพย์สินที่ไม่เหมาะสมจะเก็บรักษาไว้ ครั้งที่ 1/2562  ( ดูทีวี PM news TV ได้ในเวปนี้ บนมือถือทุกระบบได้ทั่วโลก)

เชียงใหม่ /// ปปส.ภ.5 กำหนดขายทอดตลาดทรัพย์สินที่ไม่เหมาะสมจะเก็บรักษาไว้ ครั้งที่ 1/2562 ( ดูทีวี PM news TV ได้ในเวปนี้ บนมือถือทุกระบบได้ทั่วโลก)

Read Full
เชียงใหม่  ///  “วันเด็ก” สวนสัตว์เชียงใหม่ ให้เด็กที่มีความสูงต่ำกว่า 135 ซม. เข้าฟรี!! ( ดูทีวี PM news TV ได้ในเวปนี้ บนมือถือได้ทั่วโลก)

เชียงใหม่ /// “วันเด็ก” สวนสัตว์เชียงใหม่ ให้เด็กที่มีความสูงต่ำกว่า 135 ซม. เข้าฟรี!! ( ดูทีวี PM news TV ได้ในเวปนี้ บนมือถือได้ทั่วโลก)

Read Full
นครสวรรค์  ///  นายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์ รับมอบเงินจัดซื้อที่ดินเพิ่มเติม และใช้ในการจัดสร้างองค์เจ้าแม่กวนอิม ( ดูทีวี PM news TV ได้ในเวปนี้ บนมือถือทุกระบบได้ทั่วโลก)

นครสวรรค์ /// นายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์ รับมอบเงินจัดซื้อที่ดินเพิ่มเติม และใช้ในการจัดสร้างองค์เจ้าแม่กวนอิม ( ดูทีวี PM news TV ได้ในเวปนี้ บนมือถือทุกระบบได้ทั่วโลก)

Read Full

E-Book

BANNERS

PRICE TODAY