PMNEWS TV

นครสวรรค์  ///  อธิบดีอัยการภาค 1 แต่งตั้งที่ปรึกษากิตติมศักดิ์

นครสวรรค์ /// อธิบดีอัยการภาค 1 แต่งตั้งที่ปรึกษากิตติมศักดิ์

Read Full
นครสวรรค์  ///  กอ.รมน.นว.ร่วมศูนย์ดำรงธรรม,ตรวจสอบท่าทรายที่ทำการก่อสร้างโรงงาน ร่วมกับอุตสาหกรรมจังหวัดนครสวรรค์

นครสวรรค์ /// กอ.รมน.นว.ร่วมศูนย์ดำรงธรรม,ตรวจสอบท่าทรายที่ทำการก่อสร้างโรงงาน ร่วมกับอุตสาหกรรมจังหวัดนครสวรรค์

Read Full
นครสวรรค์  ///  ชาวบ้านโวยคัดค้านกลุ่มนายทุนดูดทรายยังไม่ได้รับอนุญาตแต่ก่อสร้างขุดเจาะถนนเตรียมดูดทราย

นครสวรรค์ /// ชาวบ้านโวยคัดค้านกลุ่มนายทุนดูดทรายยังไม่ได้รับอนุญาตแต่ก่อสร้างขุดเจาะถนนเตรียมดูดทราย

Read Full
อุทัยธานี ///  ร่วมทอดกฐินสามัคคีวัดเก่าเมืองอุทัยธรรมยุต

อุทัยธานี /// ร่วมทอดกฐินสามัคคีวัดเก่าเมืองอุทัยธรรมยุต

Read Full
นครสวรรค์  ///  อัยการสูงสุด ทอดกฐินวัดท่างิ้ว

นครสวรรค์ /// อัยการสูงสุด ทอดกฐินวัดท่างิ้ว

Read Full
นครสวรรค์ // “นายกจิตตเกษมณ์” รับมอบเงินสมทบจัดซื้อที่ดินเพิ่มเติม และใช้ในการจัดสร้างองค์เจ้าแม่กวนอิม

นครสวรรค์ // “นายกจิตตเกษมณ์” รับมอบเงินสมทบจัดซื้อที่ดินเพิ่มเติม และใช้ในการจัดสร้างองค์เจ้าแม่กวนอิม

Read Full
นครสวรรค์ ///  “นายกจิตตเกษมณ์”  เชิญร่วมประขุม “กฎบัตรนครสวรรค์” โดย “รัฐมนตรีวดิจิตัล”

นครสวรรค์ /// “นายกจิตตเกษมณ์” เชิญร่วมประขุม “กฎบัตรนครสวรรค์” โดย “รัฐมนตรีวดิจิตัล”

Read Full
นครสวรรค์  ///   สาระ น่ารู้ ตรวจสอบร้านค้าที่ร่วมโครงการ ชิมช้อปใช้

นครสวรรค์ /// สาระ น่ารู้ ตรวจสอบร้านค้าที่ร่วมโครงการ ชิมช้อปใช้

Read Full
จังหวัดนครสวรรค์ ขอเชิญชวนเข้าร่วมโครงการสานพลังท้องถิ่นไทย ถวายพ่อของแผ่นดิน เดิน – วิ่ง มินิฮาล์ฟมาราธอน เฉลิมพระเกียรติ

จังหวัดนครสวรรค์ ขอเชิญชวนเข้าร่วมโครงการสานพลังท้องถิ่นไทย ถวายพ่อของแผ่นดิน เดิน – วิ่ง มินิฮาล์ฟมาราธอน เฉลิมพระเกียรติ

Read Full
นครสวรรค์  ///  “อดีตรัฐมนตรีภิญโญ” เยี่ยมพี่น้องชาวบึงเสนาท แก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัย และท่อระบายน้ำหน้าการเคหะแห่งชาติ

นครสวรรค์ /// “อดีตรัฐมนตรีภิญโญ” เยี่ยมพี่น้องชาวบึงเสนาท แก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัย และท่อระบายน้ำหน้าการเคหะแห่งชาติ

Read Full

E-Book

BANNERS

PRICE TODAY