PMNEWS TV

คณะแพทยศาสตร์ มช. เป็นผู้แทนคณบดี กราบนมัสการขอพร

คณะแพทยศาสตร์ มช. เป็นผู้แทนคณบดี กราบนมัสการขอพร

Read Full
เชียงใหม่ ///  บริจาคเก้าอี้สุขา ให้กับโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ จำนวน 200 ชุด มูลค่า 110,000 บาท

เชียงใหม่ /// บริจาคเก้าอี้สุขา ให้กับโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ จำนวน 200 ชุด มูลค่า 110,000 บาท

Read Full
นครสวรรค์  ///  อธิบดีอัยการภาค 1 แต่งตั้งที่ปรึกษากิตติมศักดิ์

นครสวรรค์ /// อธิบดีอัยการภาค 1 แต่งตั้งที่ปรึกษากิตติมศักดิ์

Read Full
นครสวรรค์  ///  กอ.รมน.นว.ร่วมศูนย์ดำรงธรรม,ตรวจสอบท่าทรายที่ทำการก่อสร้างโรงงาน ร่วมกับอุตสาหกรรมจังหวัดนครสวรรค์

นครสวรรค์ /// กอ.รมน.นว.ร่วมศูนย์ดำรงธรรม,ตรวจสอบท่าทรายที่ทำการก่อสร้างโรงงาน ร่วมกับอุตสาหกรรมจังหวัดนครสวรรค์

Read Full
นครสวรรค์  ///  ชาวบ้านโวยคัดค้านกลุ่มนายทุนดูดทรายยังไม่ได้รับอนุญาตแต่ก่อสร้างขุดเจาะถนนเตรียมดูดทราย

นครสวรรค์ /// ชาวบ้านโวยคัดค้านกลุ่มนายทุนดูดทรายยังไม่ได้รับอนุญาตแต่ก่อสร้างขุดเจาะถนนเตรียมดูดทราย

Read Full
อุทัยธานี ///  ร่วมทอดกฐินสามัคคีวัดเก่าเมืองอุทัยธรรมยุต

อุทัยธานี /// ร่วมทอดกฐินสามัคคีวัดเก่าเมืองอุทัยธรรมยุต

Read Full
นครสวรรค์  ///  อัยการสูงสุด ทอดกฐินวัดท่างิ้ว

นครสวรรค์ /// อัยการสูงสุด ทอดกฐินวัดท่างิ้ว

Read Full
นครสวรรค์ // “นายกจิตตเกษมณ์” รับมอบเงินสมทบจัดซื้อที่ดินเพิ่มเติม และใช้ในการจัดสร้างองค์เจ้าแม่กวนอิม

นครสวรรค์ // “นายกจิตตเกษมณ์” รับมอบเงินสมทบจัดซื้อที่ดินเพิ่มเติม และใช้ในการจัดสร้างองค์เจ้าแม่กวนอิม

Read Full
นครสวรรค์ ///  “นายกจิตตเกษมณ์”  เชิญร่วมประขุม “กฎบัตรนครสวรรค์” โดย “รัฐมนตรีวดิจิตัล”

นครสวรรค์ /// “นายกจิตตเกษมณ์” เชิญร่วมประขุม “กฎบัตรนครสวรรค์” โดย “รัฐมนตรีวดิจิตัล”

Read Full
นครสวรรค์  ///   สาระ น่ารู้ ตรวจสอบร้านค้าที่ร่วมโครงการ ชิมช้อปใช้

นครสวรรค์ /// สาระ น่ารู้ ตรวจสอบร้านค้าที่ร่วมโครงการ ชิมช้อปใช้

Read Full

E-Book

BANNERS

PRICE TODAY