PMNEWS TV

นครสวรรค์  //  อบจ.นครสวรรค์ แนะ 5 วิธีขับรถดีมีวินัย

นครสวรรค์ // อบจ.นครสวรรค์ แนะ 5 วิธีขับรถดีมีวินัย

Read Full
นครสวรรค์   ///   นายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์ รับมอบมอบเงินสมทบ เพื่อนำไปจัดซื้อที่ดินเพิ่มเติม และใช้ในการจัดสร้างองค์เจ้าแม่กวนอิม (ดูทีวี PM news TV บนมือถือทุกระบบได้ทั่วโลก ในเวปนี้)

นครสวรรค์ /// นายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์ รับมอบมอบเงินสมทบ เพื่อนำไปจัดซื้อที่ดินเพิ่มเติม และใช้ในการจัดสร้างองค์เจ้าแม่กวนอิม (ดูทีวี PM news TV บนมือถือทุกระบบได้ทั่วโลก ในเวปนี้)

Read Full
นครสวรรค์  // เทศบาลนครนครสวรรค์ ขอเชิญผู้ปกครองนำบุตรหลานที่สมัครเรียนใหม่ในปีการศึกษา 2562 มารายงานตัว ( ดูทีวี PM news TV บนมือถือทุกระบบ ได้ทั่วโลก)

นครสวรรค์ // เทศบาลนครนครสวรรค์ ขอเชิญผู้ปกครองนำบุตรหลานที่สมัครเรียนใหม่ในปีการศึกษา 2562 มารายงานตัว ( ดูทีวี PM news TV บนมือถือทุกระบบ ได้ทั่วโลก)

Read Full
นครสวรรค์ ///  “นายกจิตตเกษมณ์ ” เชิญร่วมจัดสร้าง องค์เจ้าแม่กวนอิม (ดูทีวี PM news TV บนมือถือทุกระบบได้ทั่วโลก)

นครสวรรค์ /// “นายกจิตตเกษมณ์ ” เชิญร่วมจัดสร้าง องค์เจ้าแม่กวนอิม (ดูทีวี PM news TV บนมือถือทุกระบบได้ทั่วโลก)

Read Full
นครสวรรค์  /// นายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์ จัดโครงการ ถนนเด็กเดินครั้งที่ 31 (ดูทีวี PM news TV บนมือถือทุกระบบได้ทั่วโลก ในเวปนี้ )

นครสวรรค์ /// นายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์ จัดโครงการ ถนนเด็กเดินครั้งที่ 31 (ดูทีวี PM news TV บนมือถือทุกระบบได้ทั่วโลก ในเวปนี้ )

Read Full
นครสวรรค์ //  สปร. เข้าร่วมประชุมทบทวนแผนการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (Table Top Exercise)  ( ดูทีวี PM news TV บนมือถือทุกระบบได้ทั่วโลก ในเวปนี้ )

นครสวรรค์ // สปร. เข้าร่วมประชุมทบทวนแผนการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (Table Top Exercise) ( ดูทีวี PM news TV บนมือถือทุกระบบได้ทั่วโลก ในเวปนี้ )

Read Full
เชียงใหม่ ///  ปางช้างแม่แตง จัดยิ่งใหญ่ สืบสานป๋าเวณีปีใหม่เมือง สระเกล้าดำหัวผู้สูงอายุที่ปางช้างแม่แตง (ดูทีวี PM news TV บนมือถือทุกระบบได้ทั่วโลก)

เชียงใหม่ /// ปางช้างแม่แตง จัดยิ่งใหญ่ สืบสานป๋าเวณีปีใหม่เมือง สระเกล้าดำหัวผู้สูงอายุที่ปางช้างแม่แตง (ดูทีวี PM news TV บนมือถือทุกระบบได้ทั่วโลก)

Read Full
นครสวรรค์  ///  นายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์  เชิญเที่ยวชม

นครสวรรค์ /// นายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์ เชิญเที่ยวชม "ถนนเด็กเดิน ครั้งที่ 31" (ดูทีวี PM news TV บนมือถือทุกระบบได้ทั่วโลก)

Read Full
 นครสวรรค์  ///  นายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์  “อดีตรัฐมนตรีภิญโญ” เปิดงาน สงกรานต์วิมานแมน 62 (ดูทีวี PM news TV บนมือถือทุกระบบได้ทั่วโลก)

นครสวรรค์ /// นายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์ “อดีตรัฐมนตรีภิญโญ” เปิดงาน สงกรานต์วิมานแมน 62 (ดูทีวี PM news TV บนมือถือทุกระบบได้ทั่วโลก)

Read Full
นครสวรรค์ /// ประชุมเตรียมความพร้อมรับการประเมินคลินิกวัยใส ปี 2562  (ดูทีวี PM news TV บนมือถือทุกระบบได้ทั่วโลก)

นครสวรรค์ /// ประชุมเตรียมความพร้อมรับการประเมินคลินิกวัยใส ปี 2562 (ดูทีวี PM news TV บนมือถือทุกระบบได้ทั่วโลก)

Read Full

E-Book

BANNERS

PRICE TODAY