PMNEWS TV

นครสวรรค์ // นายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์ รับมอบเงิน เพื่อสมทบนำไปจัดซื้อที่ดินเพิ่มเติม ใช้ในการจัดสร้างองค์เจ้าแม่กวนอิม ( ดูทีวี PM news TV บนมือถือทุกระบบได้ทั่วโลก ในเวปนี้)

นครสวรรค์ // นายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์ รับมอบเงิน เพื่อสมทบนำไปจัดซื้อที่ดินเพิ่มเติม ใช้ในการจัดสร้างองค์เจ้าแม่กวนอิม ( ดูทีวี PM news TV บนมือถือทุกระบบได้ทั่วโลก ในเวปนี้)

Read Full
นครสวรรค์  ///  คุณพรพิมล พิชญกุล บริจาคเงินจำนวน 100,000 บาท เพื่อสมทบทุนจัดซื้ออุปกรณ์การแพทย์ให้กับ โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ แห่งใหม่( ดูทีวี PM news TV บนมือถือทุกระบบทั่วโลก ได้ในเวปนี้)

นครสวรรค์ /// คุณพรพิมล พิชญกุล บริจาคเงินจำนวน 100,000 บาท เพื่อสมทบทุนจัดซื้ออุปกรณ์การแพทย์ให้กับ โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ แห่งใหม่( ดูทีวี PM news TV บนมือถือทุกระบบทั่วโลก ได้ในเวปนี้)

Read Full
นครสวรรค์ ///  นายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์ สัมภาษณ์ ทางสวศ.นครสวรรค์ เรื่องการบริหารจัดการขยะอย่างเป็นระบบ   ( ดูทีวี PM news TV บนมือถือทุกระบบทั่วโลก ได้ในเวปนี้)

นครสวรรค์ /// นายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์ สัมภาษณ์ ทางสวศ.นครสวรรค์ เรื่องการบริหารจัดการขยะอย่างเป็นระบบ ( ดูทีวี PM news TV บนมือถือทุกระบบทั่วโลก ได้ในเวปนี้)

Read Full
จังหวัดนครสวรรค์เชิญชวนร่วมงานวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2562 ( ดูทีวี PM news TV บนมือถือทุกระบบทั่วโลก ได้ในเวปนี้)

จังหวัดนครสวรรค์เชิญชวนร่วมงานวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2562 ( ดูทีวี PM news TV บนมือถือทุกระบบทั่วโลก ได้ในเวปนี้)

Read Full
นครสวรรค์  ///   นายกเทมนตรีนครนครสวรรค์  รับมอบเงินร่วมสมทบจัดซื้อที่ดินเพิ่มเติม ในการจัดสร้างองค์เจ้าแม่กวนอิม  ( ดูทีวี PM news TV บนมือถือทุกระบบทั่วโลก ได้ในเวปนี้)

นครสวรรค์ /// นายกเทมนตรีนครนครสวรรค์ รับมอบเงินร่วมสมทบจัดซื้อที่ดินเพิ่มเติม ในการจัดสร้างองค์เจ้าแม่กวนอิม ( ดูทีวี PM news TV บนมือถือทุกระบบทั่วโลก ได้ในเวปนี้)

Read Full
นครสวรรค์  ///   นายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์   ร่วมประชุมส่งเสริมองค์กรภาคีระดับท้องถิ่น บริการดูแลสุขภาพกลุ่มเด็กปฐมวัย ( ดูทีวี PM news TV บนมือถือทุกระบบทั่วโลก ได้ในเวปนี้)

นครสวรรค์ /// นายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์ ร่วมประชุมส่งเสริมองค์กรภาคีระดับท้องถิ่น บริการดูแลสุขภาพกลุ่มเด็กปฐมวัย ( ดูทีวี PM news TV บนมือถือทุกระบบทั่วโลก ได้ในเวปนี้)

Read Full
นครสวรรค์  ///  “นายกจิตตเกษมณ์”  เชิญไป

นครสวรรค์ /// “นายกจิตตเกษมณ์” เชิญไป "เก็บตะวัน" ที่ "พาสาน" ต้นแม่น้ำเจ้าพระยา มาเป็นพลังในการดำเนินชีวิตกัน /// (ดูทีวี PM news TV บนมือถือทุกระบบทั่วโลก ได้ในเวปนี้)

Read Full
นครสวรรค์ /// นักท่องเที่ยวแห่ชม “พาสาน” สัญลักษณ์แห่งการมาเยือนจุดกำเนิดแม่น้ำเจ้าพระยา (ดูทีวี PM news TV บนมือถือทุกระบบทั่วโลก ได้ในเวปนี้)

นครสวรรค์ /// นักท่องเที่ยวแห่ชม “พาสาน” สัญลักษณ์แห่งการมาเยือนจุดกำเนิดแม่น้ำเจ้าพระยา (ดูทีวี PM news TV บนมือถือทุกระบบทั่วโลก ได้ในเวปนี้)

Read Full
ประเทศไทยได้ รับการคัดเลือกให้ได้รับรางวัล Connoisseur Circle Hospitality Awards 2019 ประเภท

ประเทศไทยได้ รับการคัดเลือกให้ได้รับรางวัล Connoisseur Circle Hospitality Awards 2019 ประเภท " Best Destination of the Year " (ดูทีวี PM news TV บนมือถือทุกระบบทั่วโลก ได้ในเวปนี้)

Read Full
นครสวรรค์ ///  สาระ ...น่ารู้  โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ .ใส่หน้ากากป้องกันฝุ่น  (ดูทีวี PM news TV บนมือถือทุกระบบทั่วโลก ได้ในเวปนี้)

นครสวรรค์ /// สาระ ...น่ารู้ โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ .ใส่หน้ากากป้องกันฝุ่น (ดูทีวี PM news TV บนมือถือทุกระบบทั่วโลก ได้ในเวปนี้)

Read Full

E-Book

BANNERS

PRICE TODAY